Növényekkel kapcsolatos nyomtatványok

 


Erdészeti nyomtatványok az NFK honlapján

A korábban honlapunkon elérhető erdészeti vonatkozású nyomtatványok a mai naptól a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról érhetők el. Ugyan itt lehet tájékozódni a hivatalos hirdetményekről és a körzeti erdőtervezési eljárások állásáról is.

Cím: http://www.nfk.gov.hu/

Partnerbejelentő

 

EUTR - Faanyag kereskedelmi lánc

Kérjük, az EUTR – Faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó nyomtatványokat  innen töltse le.

Gazdálkodási napló

Nitrát adatlap

Növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezéséhez szükséges nyomtatványok: 

Levelezési címünk: NÉBIH Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, 1537 Budapest, Pf. 407.

Parlagfűvel kapcsolatos nyomtatvány

A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv (pdf)

vényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos nyomtatványok

 

Növényegészségügy

Génmegőrzéssel kapcsolatos nyomtatványok

Fajtakísérlet

Tájékoztató a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos jogszabályi változásokat követő növényfajták bejelentési tevékenységeinek eljárásmenetéről

Technikai kérdőívek - Technical questionnaires (TQ-s)

Szántóföldi növények

Agricultural species

Alternatív növények

Burgonyafélék

Gabonafélék

Olaj- és rostnövények

Répafélék

Takarmánynövények

Egyéb növények

Zöldség

Vegetables

Zöldségek A-tól Z-ig

Gyógynövény

Herbs

Gyógynövények

Gyümölcs

Fruits

Gyümölcsök

Szőlő

Szőlő

Dísznövény

Dísznövény

Nemzeti vizsgálati irányelvek

Gyümölcs Gyümölcsök Naspolya
     

 

Szőlő termőhelyi kataszter vezetése

Tájékoztató - földterület szőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolásáról, a kataszteri besorolás módosításáról, valamint a földterület szőlő termőhelyi kataszterből történő törléséről.
Kérelem - földterület szőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolására, a kataszteri besorolás módosítására, valamint a földterület szőlő termőhelyi kataszterből történő törlésére.

Gyümölcs termőhelyi kataszter

Borszőlő-fajták osztályba sorolása, termesztési alkalmassági vizsgálat

Tájékoztató - borszőlő-fajta termesztési alkalmasság vizsgálat lefolytatásáról
Kérelem – borszőlő-fajta termesztési alkalmasság vizsgálat lefolytatására

Vetőmag

Import vetőmagok bejelentése

Vetőmag bejelentése GMO vizsgálat szempontjából

Vetésbejelentés, bejelentő ív (Pdf)

Tényleges termés közlése

Vetőmag-vizsgálathoz kapcsolódó dokumentumok

Kérelmek vetőmag forgalmazáshoz kapcsolódó engedélyekhez

 

Kertészeti Szaporítóanyag Felügyelet

Szőlő-Gyümölcs

Tevékenység engedélyezés / nyilvántartásba vétel

A szakterülethez tartozó, szaporítóanyag előállítással, forgalmazással kapcsolatos tevékenységek engedélyezését, nyilvántartásba vételét, jelenlegi tevékenységére vonatkozó módosítási kérelmét az alábbi nyomtatványokon nyújthatja be az illetékes megyei kormányhivatal részére.

Ültetvényekkel kapcsolatos ügyek nyomtatványai

Az alanyszőlő ültetvény telepítésének engedély kérelmét és a kivágás bejelentését, valamint a szőlő törzsültetvény telepítésének előzetes engedélyének kérelmét a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya részére kell benyújtani. 
Az 1000 m2-nél nagyobb csemegeszőlő ültetvény létesítését és kivágását az illetékes megyei kormányhivatal részére kell bejelenteni.

Szőlő szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenység szemlebejelentése

A különböző szőlő szaporítóanyag előállítással kapcsolatos tevékenységek (szőlőiskola, szőlő szaporítóanyag nagykereskedelem, törzsültetvény, standard ültetvény) szemlebejelentésére szolgáló szemlebejelentő űrlapot, a Nébih-nél engedélyezett törzsültetvényekről és a már korábban nyilvántartásba vett Standard állományokról szóló, ügyfeleinknek kiküldött 5080-as bejelentő nyomtatványokat és az innen letölthető új standard ültetvény bejelentésére szolgáló 5078-as nyomtatványt május 20-ig kell a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya részére megküldeni. 

A postai beküldés mellett (Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest Pf:30) a beszkennelt vagy egyéb módon digitalizált irat küldése is választható a https://epapir.gov.hu/ felületről. (Itt az ügyfélkapus, cégkapus azonosítás után a következő beállításokat kell kiválasztani: TÉMACSOPORT: Kertészeti szaporítóanyag, ÜGYTÍPUS: Szőlő szaporítóanyag szemlebejelentő, vagy Szőlő STANDARD ültetvény éves bejelentése (5080), vagy Új szőlő STANDARD ültetvény bejelentése (5078), CÍMZETT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e-Papír).

Gyümölcs szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenység szemlebejelentése


A tárgyévi gyümölcsfaiskolai tevékenységeket (gyümölcsfaiskola, gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelem, törzsültetvény, C.A.C. ültevény) február 28-ig kell osztályunk részére jelenteni a szemlebejelentő megküldésével.

A C.A.C. állományokról a korábbi bejelentéseken feltüntetett növényanyagot tartalmazó visszavárt űrlapot (5079) küldünk ki, ezért az innen letölthető 5077-es nyomtatványon csak az új, eddig még nem jelentett állományokat tüntesse fel!

Kérem, bejelentési kötelezettségének ezek kitöltésével tegyen eleget.

A postai beküldés mellett (Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest Pf:30) a beszkennelt vagy egyéb módon digitalizált irat küldése is választható a https://epapir.gov.hu/ felületről. (Itt az ügyfélkapus, cégkapus azonosítás után  a következő beállításokat kell kiválasztani:TÉMACSOPORT: Kertészeti szaporítóanyag, ÜGYTÍPUS: Gyümölcsfaiskolai szemlebejelentőt vagy C.A.C. Gyümölcs szaporítóalapanyag termő állományok éves bejelentése (5079-es) , CÍMZETT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e-Papír).
 

Dísznövény és Zöldségpalánta

Letölthető űrlapok új ügyfelek részére

Letölthető űrlapok engedéllyel rendelkező ügyfeleink részére

Dísznövény szaporítóanyaggal kapcsolatos űrlapok

Zöldségpalánta, dughagyma, fokhagyma szaporítóanyaggal kapcsolatos űrlapok

Regisztrációs adatlap a "Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatának bejelentéséhez, adatmódosításhoz és törléshez.


Postai küldemény esetén levelét az alábbiak szerint címezze:
Nébih – MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest Pf. 30.

 

Erdészeti Szaporítóanyag Felügyelet

Tisztelt Termelő!

Jogszabályi változások miatt az űrlapok beküldésének helye sok esetben megváltozott. Segítségként minden űrlapra felhelyeztük a témában illetékes hatóság/ok nevét, címét, email címét. Kérjük, hogy a bejelentéseiket, kérelmüket ennek megfelelően továbbítsák a szaporítóanyag felügyeleti hatóság részére.

Cégek cégkapun, ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek ügyfélkapun, ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek könyvelt levélpostai küldeményként vagy elektronikus levélként tudják visszaküldeni bejelentéseiket, kérelmüket.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Frissítve: 2022.05.23.

A Tuber  aestivum - nyári szarvasgombával mikorrhizált csemeték minősítési módszertana
A Tuber aestivum - nyári szarvasgomba mikorrhiza fajmeghatározása

Erdészeti szaporítóanyag selejtezési napló

Az erdészeti szaporítóanyag (csemete és mag) selejtezését csak a termelt mennyiség 10%-át meghaladó mennyiségek esetében kell dokumentálni selejtezési naplón.

Leltárbejelentő beküldési határidő: 2022. június 30.

A területi illetékességről a lap alján lévő táblázatból tájékozódhat

Erdészeti szaporítóanyag termelői és forgalmazói engedély kérelmezése

Erdészeti szaporítóanyag EU-n belüli forgalmazása

Erdészeti szaporítóanyag EU-n kívüli forgalmazása

Származás azonosított állományok nyilvántartásba vétele (SZAZ)

Kiválasztott magtermelő állományok nyilvántartásba vétele (KMA)

Szaporítóanyag gyűjtés származás azonosított regisztrált állományokban (SZAZ)

Szaporítóanyag gyűjtés kiválasztott magtermelő állományokban  (KMA)

Szaporító alapanyag termelő anyatelep létrehozásának bejelentése

Szaporítóanyag termelés anyatelepen

Csemetekerti nyilvántartás, formanyomtatványok

 

Illetékes hivatal

postacím

Illetékes hivatal
e-mail címe

Felügyelő Telefon E-mail cím

Nébih MGEI Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

1537 Budapest, Pf.:407.

mgeivetomag@nebih.gov.hu

 

Némethné Kisgyörgy Boglárka

 

 

06-70/682-5706

 

Baranya Megyei Kormányhivatal AFO, VSZfO
7615 Pécs, PF.:13

vetomag@baranya.gov.hu

Ábel Lajos

Jilling Ferenc

06-30/311-4796

06-30/311-4803

abel.lajos@baranya.gov.hu

jilling.ferenc@baranya.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal AFO, VSZfO
8000 Székesfehérvár, Major u. 18.

vetomag@fejer.gov.hu

Kirchkeszner Tímea

06 20/521-4682 kirchkeszner.timea@fejer.gov.hu

Győr-Moson-Sopron  Megyei Kormányhivatal AFO, VSZfO
9028 Győr, Arató u 5.

vetomag@gyor.gov.hu Nagy Kristóf 06-30/883-8501 nagy.kristof@gyor.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal AFO, VSZfO
4030 Debrecen, Diószegi u. 30.

vetomag@hajdu.gov.hu

Bajtel Gyula

06-30/311-4795 bajtel.gyula@hajdu.gov.hu