Takarmány

Takarmány-vállalkozási tevékenység (pl. előállítás, forgalmazás, tárolás, szállítás) megkezdésének feltétele, hogy a vállalkozás az erre irányuló szándékát bejelentse a tevékenység végzésének helye – telephelye, annak hiányában székhelye - szerinti területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonságért felelős szervének, amely a vállalkozást nyilvántartásba veszi, mint takarmányipari vállalkozás. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 23. § (1) és (2) bekezdése szerint, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott esetekben, továbbá az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban rögzített esetekben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges a takarmánylétesítmény működtetéséhez, illetve a takarmányvállalkozási tevékenység folytatásához. Az ezen kívüli esetekben az élelmiszer-, illetve a takarmányvállalkozás köteles az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatására irányuló szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni.