jogsegély

 

Jogsegély

 

A 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási rendtartásról) alapján a belföldi jogsegély iránti megkeresést, illetve amennyiben a belföldi jogsegély szükséges adat vagy irat beszerzésére irányul, akkor a belföldi jogsegély iránti megkeresés teljesítését is kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján lehet megküldeni.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal belföldi jogsegély kérésére és a kérések teljesítésére létrehozott elektronikus levelezési címe: jogsegely@nebih.gov.hu