Növényvédő szer hatóanyag lista

Részletes információk

Beauveria bassiana strains ATCC 74040 and GHA
IN
Engedélyezett
2025.10.30

Jóváhagyás dátuma: 01/05/2009

RMS: DE

Co-RMS: NL

Helyettesítésre jelölt anyag: -

Egyszerű anyag: -

Kis kockázatú anyag: -

Rendelet: 2008/113, Reg. (EU) No 2019/168, Reg. (EU) No 540/2011, Reg. (EU) 2020/421, (EU) 2022/378

Megjegyzés: A hatóanyag megfelel a 2229/2004 Rendelet VI. melléklet kritériumainak.