brit zászló, eu zászló

Brexit

2020. január 31-én az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, amelynek eredményeként számos változás várható az élelmiszerlánc vonatkozásában is. A Nébih a hatáskörébe tartozó szakterületeket érintő változásokról folyamatosan, áttekinthető módon kívánja informálni az érdeklődőket. E célból hoztuk létre a hivatal honlapján a Brexit tematikus aloldalt, ahol a látogatók ágazatonként elkülönítve kereshetnek rá a számukra releváns, aktuális szakmai tartalmakra. 

Legfrissebb információk

2024.01.12

Az egyesült királyságbeli állat-és növényegészségügyi hatóság megerősítette 2024. január 2-án, hogy 2024. január 31-étől a következő szabályok érvényesek az Egyesült Királyságba irányuló exportra:


1.    Élő állatok és szaporítóanyagok exportjához továbbra is szükséges az exportbizonyítvány kiállítása- NINCS VÁLTOZÁS
2.    közepes kockázatú állati eredetű termékek, és magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok exportjához exportbizonyítvány kiállítása szükséges 2024. január 31-étől 
3.    Magas kockázatú növények és növényi eredetű termékek exportjához továbbra is szükséges a növényegészségügyi bizonyítvány kiállítása _NINCS VÁLTOZÁS
4.    Közepes kockázatú növények és növényi eredetű termékek exportjához növényegészségügyi bizonyítvány kiállítása szükséges 2024. január 31-étől

A szállításért felelős személynek továbbra is előjelentést kell tennie az IPAFFS rendszeren keresztül élő állatok, szaporítóanyagok, állati eredetű termékek, magas kockázatú, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok, valamint magas és közepes kockázatú növények és növényi eredetű termékek exportját megelőzően. 

Az új határellenőrzési rendszerről az alábbi linkeken találhatók további információk illetve előadások:
FINAL Import Notification Guide 22/12 - index Ireland (publishing.service.gov.uk)
The BTOM: What are the SPS Border Controls? | Eventbrite

A bizonyítványok elektronikus aláírását és hitelesítését javasolja a brit hatóság. Ez esetben nem szükséges papír alapú bizonyítványnak kísérnie a szállítmányt, és az elektronikusan aláírt bizonyítványt kell az IPAFFS rendszerbe feltölteni. Amennyiben az elektronikus tanúsítás nem lehetséges, a bizonyítvány csak papír alapon kísérheti a szállítmányt, ez esetben annak beszkennelt formáját kell az IPAFFs rendszerbe feltölteni. 


Az E-PHYTO használata 2024 februárjától  lesz bevezetve, lépcsőzetesen. 

Február végén elkezdik élőállatok exportja esetében bevezetni az úgynevezett klónozást, ami szerint egy bizonyítvány Traces-ben való elektronikus tanúsítása esetén a bizonyítvány tartalmának megfelelő információ, valamint a bizonyítvány PDF formátumban automatikusan átkerülne az IPAFFs rendszerbe, amennyiben a bizonyítvány száma ott fel van tüntetve. A „klónozás” az állati eredetű termékek exportja esetén várhatóan 2024 közepén lesz elérhető. 
 

 

2023.03.01

Professor Christine Middlemiss angol főállatorvos asszony által  az Egyesült Királyság legújabb határellenőrzési redszerével kapcsoltban az tájékoztatta az EU tagállamok állat- és növényegészségügyi hatóságát.  

A változások lényeges elemei a következők:

-A közepes kockázatú POAO-k, növényi eredetű termékek és növények, valamint magas kockázatú besorolás alá eső élelmiszerek és nem állati eredetű takarmányok esetében a bizonyítvány kiállítási kötelezettség kezdő dátumát kitolták 2024. január 31-re ( 2023 október 31 helyett). 
-fenti termékekre a határon történő fizikai ellenőrzést és dokumentáció ellenőrzést 2024 április 30-án vezetik majd be ( kivéve a nyugati part határállomásait, mert azokon csak 2024. október 31-én)
-a magas kockázati kategóriába tartozó növények, növényi eredetű termékek ellenőrzése a a rendeltetési hely helyett a határállomásokon fog megtörténni 2024. április 30-tól
- 2024 január 31 –től az előjelentési kötelezettség megszűnik/kivezetésre kerül az EU-ból érkező alacsony kockázatú kategóriába tartozó növények és növényi termékek esetében 
- 2024. október 31-étől biztonsági és védelmi nyilatkozatok lesznek szükségesek minden EU-ból UK-be történő export esetén, valamint bevezetik a Single Trade Window használatát, ami egyszerűsíti a dokumentációk benyújtását, a duplikációk elkerülésével
-A brit hatóság módosított bizonyos állategészségügyi bizonyítványokat ), a brit kormány oldalán (Model health certificates for exports of live animals and animal products to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk) már ezek a módosított bizonyítvány-minták érhetők el. Ezek majd felkerülnek a Traces-be is, 2024.április 30-tól lesz majd kötelező ezeknek az új bizonyítványoknak a használata.

Addig azokat kell használni, amelyek fent vannak a Traces-en (a régiek kiállítási dátuma legkésőbb 2024. április 29. lehet).  


- az egyes kockázati besorolásában is lettek kisebb változások, a következő linken érhető el a legújabb besorolás az állati eredetű termékeket, melléktermékeket illetően:
Import risk categories for animals and animal products imported from the EU to Great Britain, from 31 January 2024 - GOV.UK (www.gov.uk) a nővényi termékek besorolásáról szóló információ pedig a Defra oldalán található meg: TOM risk categorisations - UK Plant Health Information Portal (defra.gov.uk) .

Ezek a besorolások várhatóan már nem nagyon változnak, amennyiben mégis, 3 hónappal előre értesítik az Uniót a változásról. Vannak bizonyos termékek, pl. tejtermékek, melyek esetében még nem végezték el a kockázati besorolást, ezek egyelőre 2024 január 31-étől az alacsony rizikójú kategóriába tartoznak, de valószínűleg módosítják majd a besorolásukat. Módosítás a besorolásokban 2024 áprilisa előtt nem várható. 
-egyelőre csak kísérleti jelleggel 2024. januárjától bevezetésre kerül a „megbízható kereskedő” koncepciója (Trusted Trader)
 

2023. 06.19

A Környezetvédelmi, Élelmezési és Vidékfejlesztési Minisztérium 2023. június 14-én frissítette az új határ-és vámellenőrzési rendszer működési modelljének (TOM/BTOM) konzultációra bocsátott tervezetének kiegészítéseként 2023. április 28-án megjelent, az élő állatok, állati eredetű termékek és állati melléktermékek kockázati besorolására/osztályozására vonatkozó útmutatót, mely a szükséges ellenőrzési eljárási rendeket határozza meg élő állatok, állati eredetű termékek és takarmányok  beléptetéséhez Angliába, Skóciába és Wales-be. A növények és növényi eredetű termékek kategóriáit tartalmazó összesítő táblázatban egyelőre nem történt változás. 

A három – magas, közepes és alacsony kockázatú – kategória az egyes szállítmányokhoz kapcsolódó követelményeket (pl. előjelentési kötelezettség, export bizonyítvány, azonossági vizsgálat, fizikai ellenőrzés) és az ellenőrzések mélységét határozza meg (lásd 1744/LON/2023).

A 2023. június 14-én frissített anyag immár az egyes kockázati kategóriákhoz ígért részletes vámtarifaszám-listát is tartalmazza. Az újonnan közzétett táblázat két különböző módon ad lehetőséget a keresésre: lehet keresni termékre/árura a vámtarifaszám alapján, vagy egy listából kiválasztva a terméket annak kockázati besorolására és követelményeire is. 

Az előjelentésekhez továbbra is az IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) rendszert kell használni az importőröknek.  

Hasznos linkek:

Kategória besoroláshoz útmutató:  https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain/target-operating-model-tom-risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-from-the-eu-to-great-britain

IPAFFS rendszerhttps://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

2023.05.03

Az Egyesült Királyság hatóságának új határellenőrzési protokollja (Target Operating Model) szerint előirányzott új állat-egészségügyi bizonyítványok mintáit az egyesült-királyságbeli hatóság elérhetővé tette a weboldalán, illetve arról levélben tájékoztatta az Európai Uniót. Az új bizonyítványok használata 2023. október 31-étől lesz kötelező, tartalmuk az importfeltételek tekintetében nem változott, a formátum került egyszerűsítésre, rövidítésre, illetve a megfogalmazás összhangba hozva az összes bizonyítványt illetően, valamint a bizonyítványok egységesítésre kerültek az összes harmadik országra (beleértve az Európai Uniót is) nézve. A bizonyítványok felkerülnek majd a TRACES rendszerbe. 

További információ az új határellenőrzési protokollról:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1148852/The_Border_Target_Operating_Model_Draft_for_Feedback.pdf

További információ állati eredetű termékek esetén:

https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

További információ nővényi eredetű termékek esetén:

https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/risk-categorisations

2023.03.01

A windsori keretrendszer
2023. február 27: A Bizottság és az Egyesült Királyság kormánya közötti elvi politikai megállapodás az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvvel kapcsolatos új útról.

A mai napon az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság kormánya politikai megállapodásra jutott a Windsor-keretről. Ez olyan átfogó közös megoldások összességét jelenti, amelyek célja, hogy véglegesen kezeljék az észak-írországi polgárok és vállalkozások előtt álló gyakorlati kihívásokat, és ezáltal tartós biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtsanak számukra.

A közös megoldások többek között a vámokkal, az agrár- és élelmiszeriparral, a gyógyszerekkel, a hozzáadottérték-adóval és a jövedéki adóval kapcsolatos új szabályokra, valamint olyan konkrét eszközökre terjednek ki, amelyek célja, hogy az észak-írországi lakosság hangját jobban meghallgassák az ottani közösségek számára különösen fontos kérdésekben. Ezeket az új megállapodásokat szilárd biztosítékok támasztják alá, amelyek biztosítják az EU egységes piacának integritását, amelyhez Észak-Írországnak egyedülálló hozzáférése van.

További információ:

 

 

 

2022.05.02

Újabb halasztás

Az Egyesült Királyság országos főállatorvosának tájjékoztatása alapján a 2022. júliusra ígért további ellenőrzések az idei évben már nem valósulnak meg, különösen a következők:

- A jelenleg, a rendeltetési helyen lévő uniós importra vonatkozó további egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) ellenőrzéseknek a határállomáson történő áthelyezésére vonatkozó követelmény. 
- az EU-ból származó importra vonatkozó biztonsági és védelmi nyilatkozatokra vonatkozó követelmény. 
- az EU importra vonatkozó további egészségügyi bizonyítványok és SPS-ellenőrzések előírása. 
- a hűtött húsok EU-ból történő importjára vonatkozó tilalmak és korlátozások. 

Az eddigi ellenőrzések természetesen továbbra is érvényben maradnak.

2022.03.28

Brexit - SPS ellenőrzések - határállomáshelyek információi ellenőrzött termékkör alapján

Interaktív térkép: https://www.bcpmap.co.uk/border-control-posts/

Részletes leírás ellenőrzött termékkörök alapján: https://www.bcpmap.co.uk/

Növényi eredetű termékek ellenőrzésére jogosult határállomások (Border Control Post - BCP):

https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk/plant-imports-authorised-border-control-posts-in-the-uk

Állati eredetű termékek ellenőrzésére jogosult határállomások (Border Control Post – BCP):

https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports/live-animals-animal-products-and-food-and-feed-of-non-animal-origin-border-control-posts-bcp-in-the-uk

2021.12.01

EU- UK export 

2022. július 1-jétől a következő termékek esetében bevezetésre kerül a bizonyítvány kiállítási kötelezettség, valamint a fizikai és azonossági ellenőrzések:

- Minden eddig nem ellenőrzés köteles állati melléktermék;

- minden hús és hústermék; és

- minden eddig nem ellenőrzés köteles, nem állati eredetű, nagy kockázatot jelentő élelmiszer.

2022. szeptember 1-jétől valamennyi tejtermék esetében bevezetik a bizonyítvány kiállítási kötelezettséget és a fizikai ellenőrzést minden tejtermékre.

2022. november 1-jétől a tanúsítás (bizonyítvány kiállítási kötelezettség) és a fizikai ellenőrzés bevezetésre kerül az összes további állati eredetű termék (POAO), összetett termék és haltermékek esetében.

A kiemelt fontosságú növények és növényi termékek ellenőrzése a rendeltetési helyről átkerül a kijelölt határállomásokra és ellenőrzési pontokra, valamint 2022. július 1-jén bevezetésre kerül az összes alacsonyabb kockázatú növény és növényi termék ellenőrzése.

Tilalmak és korlátozások: Hűtött hús és húskészítmények

Az ütemterv részeként csak 2022. július 1-től kerülnek bevezetésreegyes tilalmakat és korlátozásokat:

A vállalkozások továbbra is importálhatják az alábbi árucikkeket az EU-ból  Nagy-Britanniába 2022. június 30-ig:

● hűtött darált hús,

● hűtött és fagyasztott darált baromfihús, és

● hűtött húskészítmények

Ez lehetővé teszi, hogy 2022. június 30-ig folytatódjon az említett termékek kereskedelme az EU-ból.

2021.09.14
Újabb UK halasztás a növény és állategészsgügyi ellenőrzésben
Az Egyesült Királyság kormánya úgy döntött, hogy tovább halasztja az új ellenőrzések egyes elemeit, különösen az egészségügyi és növény-egészségügyi árukkal kapcsolatosakat. Ennek megfelelően:
- Az agrár-élelmiszeripari termékek behozatalának előzetes bejelentésére vonatkozó követelményt 2021. október 1-jével szemben 2022. január 1-jén vezetik be.
- Az export egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó új követelményeket, amelyeket 2021. október 1-jén kellett volna bevezetni, most 2022. július 1-jén vezetik be.
- A növény-egészségügyi bizonyítványok és az SPS-áruk fizikai ellenőrzése a határállomásokon, amelyeket 2022. január 1-jén kellett volna bevezetni, most 2022. július 1-jén kerülnek bevezetésre.
- A biztonsági és védelmi nyilatkozatokra vonatkozó követelményt 2022. január 1-jével szemben 2022. július 1-jén vezetik be.
A teljes vámellenőrzéssel kapcsolatos jelenlegi könnyítések megszüntetésének és a vámellenőrzések bevezetésének ütemterve a tervezett 2022. január 1-jéhez képest változatlan marad.

További információ: https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-09-14/hcws285

2021.07.22
A BREXIT kapcsán 2021. július 21-én frissítette az Egyesült Királyság az áruforgalomról és vámkezelésről, valamint a határellenőrzésről szóló úgynevezett "Border Operating Model" nevű komplex tájékoztató anyagát, amely elérhető a következő linken: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Az Egyesült Királyság által közzétett lényeges információk

www.gov.uk oldalon megjelent tájékoztató szerint három szakaszban vezetik majd be az EU-ból Nagy-Britanniába importált árucikkek határellenőrzésével kapcsolatos intézkedéseket:

Változások

2019 szeptemberében Brüsszelben tartottak szeminárumot az Európai Unió 27 tagállamának képviselői annak kapcsán, hogyan enyhíthetők, illetve milyen lépésekkel kezelhetők az Egyesült Királyság esetleges megállapodás nélküli kilépésének hatásai. Fontos kiemelni, hogy – akár megállapodással, akár anélkül valósul meg a kiválás – az EU célja, hogy mielőbb kialakítsa a határon átívelő élelmiszerlánc-folyamatok zökkenőmentes működését a Brexit utáni átmeneti időszakban, majd hosszú távon is.

  • 1. EXPORT (EU-ból UK-be)

   Módosítva: 2023.04.04

   Keltetőtojás (HEP GBHC032 E ), napos barmofi, élő baromfi, SPF tojás, baromfi hús termékek állategészségügyi export bizonyítványához szükséges terület kódok

   A II.1.2 pontban hivatkozandó kódok megtalálhatóak az alábbi linkeken:

   https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/data.defra.gov.uk/Food/cert/EU/Poultry+and+Poultry+Products.pdf

   https://www.data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/eu-and-efta-countries-approved-to-export-animals-and-animal-products-to-great-britain

    

   1)    Állati eredetű termékekhez szükséges UK export bizonyítványok és IPAFFS előértesítés bevezetésének halasztása

   Az Egyesült Királyság illetékes hatósága elhalasztotta az állati eredetű termékek exportjához szükséges export bizonyítványolási kötelezettség bevezetését, amit 2021. október 1-re terveztek korábban. Ez érintette volna azon hazai cégeket, akik állati eredetű termékeket exportálnak az Egyesült Királyságba (Nagy-Britanniába).

   2)    TRACES Export modul áthelyezés a TRACES Classicről a TRACES-NT-be 2021. okt. 1-2021. dec. 1-ig átmeneti időszak

   Információnk szeritn2021. október 1-től a TRACES Classic és a TRACES-NT rendszerben 2021. december 1-ig párhuzamosan elérhető lesz az Export modul, ahol megtalálhatóak a Nagy-Britanniába irányuló exporthoz szükséges bizonyítványok is. 

   Mint az ismert, az EU-ból Nagy-Britanniába szánt árukhoz használandó export bizonyítványokat elérhetővé tette az Európai Bizottság a tagállamok számára  a TRACES Classic rendszer Export moduljában, azonban itt egylőre csak az élő állatokra vonatkozó export bizonyítványok találhatóak meg magyarul, kitölthető formában, az állati eredetű termékekhez szükséges export bizonyítványok csak angolul, pdf-ben voltak elérhetőek.

   Mint szintén ismert, a TRACES Classic rendszert kiváltja a TRACES-NT rendszer. Információink szerint az Export modult 2021. október 1-től kezdődően helyezik át a TRACES-NT rendszerbe, azonban az Export modul még párhuzamosan elérhető lesz 2021. dec. 1-ig a TRACES Classic rendszerben.

   2021.09.14

   Tájékoztatás TRACES Classic EXPORT modulban elérhető állategészségügyi bizonyítványok magyar fordításáról

   A Nagy Britanniába történő exporthoz használatos bizonyítványok elérhetőek a TRACES rendszer export moduljában, ahol az illetékes hatósági állatorvos hozzáfér azokhoz. A bizonyítványok fordítását az Európai Bizottság végzi. A fordítások folyamatosan készülnek, így egyes bizonyítványok már most is magyar nyelven érhetőek el, mások egyelőre angolul (a TRACES rendszer nyelvét angolra állítva). 

   Amennyiben olyan bizonyítvány használatára van szükség, ami az adott időpontban angolul érhető csak el, az exportban érdekelt cégnek kell hiteles fordítást készítenie a bizonyítványról, így nincs akadálya annak, hogy a hatósági állatorvos az angol nyelvű verziót leigazolja.
    

   2021.03.23 HALASZTÁS- táblázatba foglaltan

   Figyelem! Az Egyesült Királyság hatóságának közleménye szerint a határidők csak jelenleg érvényesek, fenntartják a változtatást lehetőségét!

    

   2021.01.01-től

   2021.04.01-től

   2021.10.01-től

   2021.07.01-től

   2022.01.01-től

   2022. 03.01-től

   Élő állat

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

   Szaporítóanyag

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

   Állati eredetű termék (POAO, product of animal origin)

   Kereskedelmi okmány

     
   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

   Magas kockázatú állati eredetű termék (POAO under SGM safeguard measures)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

   Magas kockázatú állati melléktermék (ABP, animal by-product)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Kereskedelmi okmány

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Kereskedelmi okmány

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

   Alacsony kockázatú állati melléktermék

   Kereskedelmi okmány

   Kereskedelmi okmány

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

   2021.03.22 HALASZTÁS

   További részletes információt közölt az Európai Bizottságon keresztül az Egyesült Királyság a BREXIT határidők halasztásáról, amelyek megtalálhatóak a következő linken:

   /documents/10182/21336/Defra+SPS+import+controls+presentation+18032021.pdf/09f8d213-cef4-6fce-6865-f8e0e2e66f86?t=1616414939963

   Felhívják a figyelmet azonban, hogy további változások léphetnek életbe, így minden esetben az Egyesült Királyság hivatalos honlapjait is ellenőrizni kell!

   https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin#importing-abp-and-poao

    

   2021.03.11 HALASZTÁS

   Az Egyesült Királyság állategészségügyi hatósága bejelentette a halasztást a BREXIT-tel összefüggő következő ügyekben:

   - az állati eredetű élelmiszerek (POAO) és egyes állati melléktermékek (ABP), valamint magas kockázatú élelmiszerek előértesítése, valamint ezen termékek esetében az állategészségügyi export bizonyítvány kiállítása nem lesz kötelező 2021. október 1-ig, (2021. április 1-je helyett)

   - ugyanezen termékek határellenőrzésének bevezetését elhalasztják 2022. január 1-re (2021. július 1-e helyett)

   - 2022. márciusra halasztották az élőállatok határellenőrzésének bevezetését.

   További részletek: https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841

    

   Módosítva: 2021.02.18 Regionalizáció EU-UK

   Friss sertéshús állategészségügyi export feltételek UK-ba

   Alábbi linken található meg az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságának regionalizációs táblázata az EU-ból, így hazánkból is exportálandó patás állatok friss húsára vonatkozóan:

   http://data.defra.gov.uk/Food/cert/Annex%20II%20206_2010.pdf

   Részletes információ található az EU-ból származó élőállatok és állati eredetű termékek UK-ba tröténő exportjának állategészségügyi feltételrendszeréről a következő linken:

   https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk

   Módosítva: 2021.02.01

   Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a Bizottság szolgálatai megkezdték az Egyesült Királyságba történő élőállat és állati termék szállításhoz szükséges állategészségügyi export bizonyítvány minták fordítását az EU hivatalos nyelveire, mellyel remélhetőleg április 1-ig minden élő állat és állati eredetű termék esetén végeznek.

   Az Egyesült Királyság állategészségügyi szolgálata megerősítette, hogy 2021. április 1-ig nem szükséges állategészségügyi export bizonyítvány a nem magas kockázatú állati eredetű termékek (pl. tejtermékek, méz) UK-be történő exportjához.

   Az állategészségügyi export bizonyítvány minták a TRACES Classic rendszer export bizonyítvány moduljában találhatóak!

     2021.01.01-től 2021.04.01-től 2021.07.01-től
   Élő állat

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!
   Szaporítóanyag

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!
   Állati eredetű termék (POAO, product of animal origin) Kereskedelmi okmány

     
   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!
   Magas kockázatú állati eredetű termék (POAO under SGM safeguard measures)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   UNN kód

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!
   Magas kockázatú állati melléktermék (ABP, animal by-product)

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Kereskedelmi okmány

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Kereskedelmi okmány

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!
   Alacsony kockázatú állati melléktermék Kereskedelmi okmány Kereskedelmi okmány

   Előértesítés az IPAFFS rendszeren keresztül

   Hivatalos hatósági bizonyítvány (állategészségügyi export bizonyítvány)

   Csak állategészségügyi határállomáson (BCP-n) keresztül!

    

   Módosítva: 2021.01.20 206/2010/EU országkód

   Információink szerint amennyiben a GB export bizonyítvány minta a 206/2010/EU rendeletben szereplő "EU territory" code/kódra hivatkozik, akkor az alábbi linken szereplő, az Egyesült Királyság által átemelt EU jogszabály alapján, beírható az ország kód- pl. Magyarország esetében HU országkód. A linken szereplő jogszabály (29) pontja rendelkezik erről, amelyben azonban nem adtak meg kódokat.

   https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1462/regulation/56/made

   Módosítva: 2021.01.11

   A TRACES Classic rendszer Export bizonyítvány almoduljában elérhetővé tették (egyelőre csak angolul) az élőállatok és egyes nagy kockázatú állati termékek EU-ból az Egyesült Királyságba (GB) való szállításához szükséges állategészségügyi export bizonyítványokat. 

   Újabb fejleményekig a kiszállításhoz javasoljuk az eddig használt TRACES-bizonyítvány, valamint az új, egynyelvű (illetve jelenlegi állapotában hibrid), TRACES Classic rendszer EXPORT bizonyítvány moduljából letölthető bizonyítvány csatolását is.

   Módosítva: 2021.01.04.

   IPAFFS regisztráció, UNN szám megszerzése

   Az Egyesült Királyság állategészségügyi szolgálatának vonatkozó honlapja szerint az Egyesült Királyságbeli importőrnek a feladata az IPAFFs rendszeren való regisztráció és a regisztrációt követően az IPAFFS rendszer által automatikusan generált, úgynevezett  „UNN” szám átadása az EU-beli (pl. magyar) exportőr, hatósági állatorvos részére.

   Részletek az IPAFFs regisztrációról:

   https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

   UK állategészségügyi hatósága által megkövetelt állategészségügyi export bizonyítvány minták elérhetőek a követkrő linken:

   https://www.gov.uk/search/services?parent=%2Fenvironment%2Fproducing-distributing-food-import-export&topic=1ea328f0-cf82-4163-943d-8293c0d3c740

   Részletes tájékoztatás kutya, macska, vadászgörény kereskedelmi exportról UK-ba az EU-ból 2021.01.01 után:

   NÉBIH honlap kedvtelésből tartott állatok mozgatásáról

   Részletes tájékoztató angol nyelven az Egyesült Királyságba történő élőállat szállítás feltételeiről:

   Módosítva: 2020.02.16

   Legújabb tájékoztatás:

   Transporter Authorization FAQ V10

   2021.12.31:

   The Transport of Live Animals - Transporter Authorisation, Certificates of Competence, Vehicle Approval and Journey Log rules from 1st January 2021

   Módosítva: 2021. 01.04

   Az EU szaktárca a következő tájékoztatást küldte:  

   EU-ból származó élőállat szállítmányok, amelyek áthaladnak Nagy-Britannia területén belső trazitként (ez az úgynevezett „Landbridge”, vagyis „Szárazföldi híd”, amely összeköti Írországot az EU többi tagállamával)


   Azon EU-ból származó élőállat szállítmányokat, amelyek áthaladnak Nagy-Birtannia területén, ha rendelkeznek a TRACES rendszerben rögzített EU-n belüli szállításhoz szükséges állategészségügyi bizonyítvánnyal, az Egyesült Királyság hatóságai a TRACES rendszeren keresztül figyelemmel kísérik. Ennek eredményeként az Egyesült Királyság (GB) hatóságainak nem lesz szükségük semmilyen más bejelentési vagy igazolási formára.

   Nagy kockázatú állati melléktermékek

   Amint azt az Egyesült Királyság Határ Működési Modellje (UK Border Operating Model) kifejtette, Nagy-Britannia 2021. január 1-jétől csak a nagy kockázatú állati melléktermékekre (például az 1. és 2. kategóriába tartozó állati melléktermékekre és a 3. kategóriába tartozó feldolgozott állati fehérjékre) alkalmazza az importkövetelményeket. A GB importőreinek előértesítést kell küldeniük az IPAFFS rendszeren keresztül és előzetes engedélyt kell kapniuk az Egyesült Királyság központi állategészségügyi hatóságától (DEFRA / APHA-tól). Az uniós exportőröknek ki kell állítaniuk egy DOCOM-ot (kereskedelmi okmány), amelyet be lehet vezetni a TRACES rendszerbe. Ebben az esetben nincs szükség UNN kódra. A hivatalos igazolások Nagy-Britanniára történő kiadásának követelménye csak 2021. július 1-jén lép életbe.

   UNN kód

   Az Egyesült Királyságba irányuló exportbizonyítványokba beírandó UNN-kód (I.6. Rovat) csak az élő állatokra és szaporítóanyagokra, valamint a védintézkedések hatálya alá tartozó állati eredetű termékekre és állati melléktermékekre (Product of Animal Origin, POAO-ra) vonatkozik 2021. januártól 2021. júliusig. Ez azt jelenti, hogy a többi árura, a POAO-ra, amelyekre nem vonatkoznak védintézkedések, a nem állati eredetű élelmiszerekre és takarmányokra, a növényekre és a növényi termékekre nincs szükség UNN-kódra.


   Háromszög kereskedelem (EU => GB => EU vagy más harmadik országok)

   Az Egyesült Királyság hatóságai kifejtették, hogy nem fognak kérni a tagállamok által kiállított hivatalos igazolásokat az egyes állategészségügyi feltételek igazolásához (legalábbis 2021. április 1-je előtt). Az Európai Uniós exportőrök feladata, hogy kapcsolatot tartsanak a GB importőreivel, és megkérdezzék, hogy a GB hatósági állatorvosainak mi szükséges a GB-ból az EU-ba (vagy más harmadik országokba) irányuló exportbizonyítványok kitöltéséhez. A GB tisztviselői eseti alapon vagy kereskedelmi igazolásokat, vagy egyéb kereskedelmi bizonyítékokat kérhetnek, amennyiben szükségesnek találják. 
    

   Fontosabb változások összegezve:


   2020. december 31-ig átmeneti időszak lépett életbe. Ezalatt az EU27-ből származó szállítmányok ugyanúgy „intra-kereskedelem útján” juthatnak be az Egyesült Királyság területére, mint a kilépés előtt.
   2021. január 1-től 2021 júliusáig az Egyesült Királyságba történő élőállat- és állatitermék-importhoz szükséges állategészségügyi bizonyítványok főbb paramétereikben megegyeznek a jelenleg érvényben lévő EU importbizonyítványokkal. 


   Változás lép életbe a szállítmányok beléptetésének bejelentésekor. 2021. január 1-től a TRACES rendszer helyett a saját IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System)-en keresztül kell értesíteni a beléptető határállomást a szállítmány érkezéséről egy munkanappal a beléptetés előtt. További információ az IPAFFS rendszerről: https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

   2. IMPORT (UK-ből EU-ba)

   Módosítva: 2021.01.04.

   Megjelentek az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Egyesült Királyságból való agrárimportot lehetővé tevő állategészségügyi rendeletek és határozatok, amelyek 2021. január 1-től hatályosak.

   Részletes szöveg angolul: IDE KATTINTVA

   Az EU tájékoztatása alapján felkerültek a TRACES-NT rendszerbe az Egyesült Királyság engedélyezett létesítményei, ezért élőállat szállítmányok az EU-ba történő beléptetéshez szükséges előértesítő dokumentumok, valamint az ezekhez rögzített hatósági ellenőrzésekhez használható lesz a TRACES-NT rendszer.

   • Módosítva: 2021.01.04

    2020. december 31. után Nagy-Britanniában már nem fogadják el az EU-s tagállamokban kiadott, 1/2005/EK rendelet szerinti engedélyeket, igazolásokat, bizonyítványokat.

    A Nagy-Brittanniába vasúton, közúton, tengeren vagy légi úton (ideértve az Eurotunnelt is) belépő vagy azon áthaladó szállítmányozóknak szállítmányozói engedélyt, képesítési bizonyítványt és jármű-jóváhagyási igazolást kell beszerezniük az a brit illetékes szervektől.

    További részletek:

    Élőállatszállítás 2021. január 1. után Az Egyesült Királyságba
     

    Élőállat és állati szaporítóanyag szállítása az EU-ból az Egyesült Királyságba:
    2021. január 1-től az élőállat- és állatitermék-szállítmányoknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:
    •    a szállítmányt egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie,
    •    az importőrnek az  IPAFFS rendszeren keresztül, legalább egy munkanappal a várható szállítás előtt értesítenie kell az első belépési  pontot (UK állategészségügyi határállomást). 

    Az Egyesült Királyságbeli importőrnek a felelőssége, hogy az egészségügyi bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos rendelkezésére kell bocsássa az UNN (unique notification number) számot, amelyet az IPAFFS rendszer generál, amikor előértesítést küld. Ezt az UNN számot fel kell tüntetni az egészségügyi bizonyítványon.

    Az Európai Bizottság 2020. december 22-i tájékoztatása alapján, ha az egészségügyi export bizonyítványt a TRACES rendszeren keresztül állítják ki, akkor az UNN számot az 1.6. számú,  "Kapcsolódó eredeti bizonyítvány száma(i)" elnevezésű mezőben kell feltüntetni.

             
    2021 júliusáig az APHA (Animal Plant Health Agency) kockázatbecslés alapján azonosságellenőrzésnek és fizikai ellenőrzésnek fogja alávetni az EU-ból származó élő állat szállítmányokat.

    Tájékoztató anyagok:

    Az élőállatszállításhoz szükséges dokumentumok:
    Az EU-ból Nagy-Britanniába, valamint a Nagy-Britannián keresztül Észak-Írországba történő élőállatszállításhoz a szállítóknak a következőket kell igényelniük:


    •    élőállatszállítói engedély,
    •    a sofőr engedélye az élőállatok szállítására, 
    •    a szállítójármű engedélye az élőállatszállításhoz.


    Fontos tudni, hogy az EU által kiadott engedélyeket nem fogadják el a továbbiakban Nagy-Britanniában, viszont Észak-Írországban továbbra is érvényesek maradnak. 


    Szintén lényeges változás, hogy a továbbiakban két útinaplót kell engedélyeztetni az EU-ból Nagy-Britanniába történő import vagy tranzit élőállatszállításhoz:
    •    egyet az APHA hagy jóvá,  
    •    egyet a származási EU tagállam.
    További információ az élőállatszállításról az EU-ból Nagy-Britanniába a következő e-mail címen kérhető: CITCarlisle@apha.gov.uk

    Az állat eredetű termékekhez, és élőállatokhoz  2020.január 1-től megkövetelt állategészségügyi bizonyítvány mintákról bővebben (Módosítva: 2020.12.14.):

    https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain#products-of-animal-origin

     

     

    Módosítva: 2020.11.27

    Kutyák, macskák, görények nem kereskedelmi célú utaztatása az Egyesült Királyságból az EU-ba

    Részletes információ a kedvtelésből tartott állatok utaztatásáról:

    https://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

     

   • 2021. április 1-től további szabályok lépnek életbe az élőállatok, állati termékek és az állati szaporítóanyagok EU-ból történő importjára vonatkozóan.

    Állat eredetű termékek és állati melléktermékek:
    •    a szállítmányt olyan egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely lehetővé teszi a távoli ellenőrzést,
    •    az importőrnek előértesítést kell küldenie az IPAFFS –on keresztül a szállítmány várható beviteléről.
        
    Ki kell emelni, hogy továbbra is érvényben maradnak a 2021. január 1-jén bevezetett importkövetelmények a magas kockázatú állati melléktermékek és állati eredetű termékek esetében.      
    Ezzel szemben új importkövetelmények lépnek életbe 2021. július 1-től az alacsony kockázatú állati melléktermékek szempontjából.
      
    Élőállatok és szaporítóanyagok:
    Az importellenőrzések az élő állatok esetében – beleértve a lovakat és a szaporítóanyagokat is – változatlanok maradnak 2021. január 1-től 2021. július 1-ig. 


    Magas kockázatú élelmiszerek és nem állati eredetű takarmányok:
    2021. április 1-től mindenkinek be kell jelentenie az IPAFFS rendszeren keresztül a magas kockázatú élelmiszerek és nem állati eredetű takarmányok importját.

   • A korábbiakhoz képest új szabályok lépnek életbe 2021. július 1-től az élőállatok, az állati termékek és szaporítóanyagok, valamint a magas kockázatú állati eredetű termékek és nem állati eredetű takarmányok EU-ból Nagy-Britanniába irányuló importjára vonatkozóan.


    Állati termékek:
    2021. július 1-jét követően minden állati eredetű terméknek és állati mellékterméknek a megfelelő állategészségügyi határállomáson keresztül kell belépnie az Egyesült Királyság területére.
    A vámtarifaszám alapján ellenőrizni kell a termékkategóriát a következő rendeletben: 2019/2007/EU  Bizottsági rendelet. Ezzel összhangban: 
    •    az árukat a megfelelő egészségügyi exportbizonyítványnak kell kísérnie kell kísérnie,
    •    az importőrnek előértesítést kell küldenie az IPAFFS rendszeren keresztül,
    •    a szállítmánynak a megfelelő állategészségügyi határállomáson (BCP)-n kell belépnie annak érdekében, hogy alávethessék az előírt dokumentum-, azonosság-, valamint fizikai ellenőrzésnek.

    Élőállatok és szaporítóanyagok:
    Új behozatali követelmények lépnek életbe 2021. július 1-től e tekintetben is. Részleteiben ez azt jelenti, hogy:
    •    az élőállatokat (beleértve a lóféléket és a szaporítóanyagokat) a megfelelő egészségügyi exportbizonyítványnak kell kísérnie,
    •    az importőrnek előértesítést kell küldenie az IPAFFS rendszeren keresztül,
    •    a szállítmánynak a megfelelő állategészségügyi határállomáson (BCP)-n kell belépnie annak érdekében, hogy alávethessék az előírt dokumentum-, azonosság-, valamint fizikai ellenőrzésnek.

    Magas kockázatú élelmiszerek és nem állati eredetű takarmányok: 
    2021. július 1-től új szabályok lépnek életbe, úgy mint:

    •    az áruk érkezését megelőzően, legalább egy munkanappal korábban előértesítést kell küldeni a szállítmány érkezéséről,
    •    a szállítmánynak a megfelelő állategészségügyi határállomáson (BCP)-n kell belépnie annak érdekében, hogy alávethessék az előírt dokumentum-, azonosság-, valamint fizikai ellenőrzésnek.   

    A UK határállomások teljes jegyzéke megtalálható az alábbi linken: https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports

   • A növényegészségügyi szabályozás hatálya alá tartozó növények, növényi termékek és egyéb anyagok behozatalára a harmadik országokra vonatkozó követelmények lesznek érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ezek az áruk csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozhatók be, továbbá bizonyos esetekben kizárólag növényegészségügyi határkirendeltségen szabad őket beléptetni az EU területére. Bővebb információ a növényegészségügyi aloldalon érhető el: https://portal.nebih.gov.hu/-/valtozasok-a-novenyek-novenyi-termekek-import-ellenorzeseben
   • A behozatali tilalmak, valamint a különleges előírások is vonatkoznak majd az Egyesült Királyságra.
   • Az Egyesült Királyság szándéka, hogy ameddig nem készül el a saját szabályozása, addig az EU hatályos növényegészségügyi szabályozását fogja használni. Ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a követelményeket érvényesíti az EU felé, amit az EU feléjük.
   • A jövőben az Egyesült Királyságba nem lehet majd növényútlevéllel szállítani a termékeket, hanem ezeknél a növényeknél is növényegészségügyi bizonyítvány kiállítására lesz szükség.

   Az 1. szakaszban (2021.01.01.  ̶ 2021.12.31.) csak a kiemelt kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok beviteléhez szükséges növényegészségügyi bizonyítvány. A nagy-britanniai importőrnek a PEACH (Procedure for Electronic Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate) rendszeren keresztül (http://ehmipeach.defra.gov.uk/) kell értesítenie a beléptető határállomást a szállítmány érkezéséről, egy munkanappal a beléptetés előtt. 
   A 2. szakaszban (2022.01.01. ̶ 2022.03.31.) már az összes vizsgálatköteles árunak rendelkeznie kell növényegészségügyi bizonyítvánnyal az EU-ból Nagy-Britanniába történő exporthoz.

   • A növényegészségügyhöz kapcsolódó, de a teljes kereskedelmet érintő változás lépett életbe az UK harmadik országgá válásával, miszerint megváltoztak a fa csomagolóanyagokra, így a raklapokra vonatkozó előírások. A szállítmányozás során a szállított áru fajtájától függetlenül mind az Egyesült Királyságba történő kivitel mind az Európai Unióba történő behozatal esetében a növényegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében csak az ISPM 15 szabvány szerinti jelöléssel ellátott fa csomagolóanyagok alkalmazhatóak.
    A kereskedelemben alkalmazott nyersfából készült fa-csomagolóanyagok (pl. raklap, alátétfa, rekesz, csomagoló ládák, dobok, rakodó lapok, alátétgerenda) csak abban az esetben hozhatók be az EU tagállamaiba vagy vihetők ki az EU-n kívüli harmadik országokba, így 2021 január 1-től az Egyesült Királyságba is, ha a vonatkozó követelményeknek megfelelnek, vagyis az ISPM-15 szabvány I. mellékletében foglalt, jóváhagyott kezelések egyikének alávetették és az előírt jelöléssel ellátták azokat. Az előírás alkalmazása függetlenül attól, hogy a fent említett fa-csomagolóanyagon vagy abban milyen áruféleség érkezik, illetve ténylegesen használják-e bármilyen áru szállítására. A fa-csomagolóanyagon feltüntetett jelzés minden esetben garanciát kell, hogy jelentsen arra, hogy a fa-csomagolóanyag a követelményeknek megfelel. 
    Kivételt képeznek azok a faalapú termékekből készült feldolgozott fa-csomagolóanyagok (pl. rétegelt falemez, borítólemez, OSB lap), amelyek ragasztó, hő és nyomás vagy ezek kombinációja használatával készültek. Ezek megfelelően feldolgozott faanyagnak tekinthetők, így nem jelentenek növényegészségügyi kockázatot.
    A szabvány angol nyelven elérhető a következő linken https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2019/02/ISPM_15_2018_En_WoodPackaging_Post-CPM13_Rev_Annex1and2_Fixed_2019-02-01.pdf 

Kapcsolódó hírek