null Változások a belföldi élőállat-szállításban

Változások a belföldi élőállat-szállításban

2012. november 5, hétfő

Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2012 (VIII.27.) VM rendelet (továbbiakban: szállítási rendelet) 2012. szeptember 4-én lépett hatályba.

A korábban nem egységes belföldi állatszállítás kísérő dokumentuma a szállítási rendelettel egységessé vált. Többek között például az ezidáig a marhalevél (marhalevél igazolólap) hátulján, sertés szállítólevélen, juh/kecske szállítólevélen szereplő állategészségügyi forgalomképességet igazoló részben foglaltakat immáron külön kísérő dokumentumban kell leigazolni. Az állategészségügyi igazolás és az egyes állatfajok mozgatásáról (adott esetben egyedi jelöléséről) a TIR/ENAR rendszerbe történő jelentés szükségessége miatti dokumentáció tehát kettévált. A marhalevélen és a szállítóleveleken mindazonáltal hivatkozni szükséges a kísérő állategészségügyi bizonyítvány bizonyos adataira. A belföldi állatszállításhoz szükséges állategészségügyi bizonyítványt immáron a szolgáltató (magán) állatorvosnak kell leigazolnia.
 
Állattartóra vonatkozó előírások
 
A szállítási rendelet 12. § (2) bekezdése alapján:
„Az állattartó az állományhoz tartozó állatok belföldi szállítása során köteles az állományt ellátó szolgáltató állatorvossal megvizsgáltatni a szállítandó állatokat.”
A szolgáltató állatorvos a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 2. cikk h) pontja szerint „állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvos”.
A régi típusú szállítólevelek és marhalevelek továbbra is felhasználhatók. Az új formátumú szállítólevelek a szállítási rendeletben foglaltaknak megfelelően tartalmazzák majd az előírt igazolásmintát.
2012. október 8-tól számos, korábban csak tömbös formában létező sertés ENAR bizonylat elektronikus formában is elérhető, illetve letölthető a www.enar.hu honlapról a Bizonylatok/Útmutatók menüpont alatt.


A szállítási rendelet 5. § (1) bekezdése szerint:
„A szállítandó állatok rendeltetési helye szerinti állattartó köteles valamennyi továbbtartási célú állatszállításról az állatszállítást megelőző minimum 24 órával korábban a kerületi hivatalt értesíteni.”
 
Mellékletek használata
 
Saját tenyészet 50 km-en belüli különböző tartási helyei között is ki kell tölteni a mellékleteket, de az egyedi vizsgálatokat nem kell elvégezni. Emellett a szállításokról saját belső nyilvántartást kell vezetni és megkövetelni. Ezen esetekben a tartási helyek egy járványtani egységnek számítanak.
Amennyiben az állatokat (galamb, hüllő, egyéb kedvtelésből tartott állat) kereskedelmi célra szállítják a kiállításra, börzére, vásárra, akkor azok létszámától függetlenül (tehát már egy állat esetén is) ki kell tölteni mindkét mellékletet.
A szállítási rendelet 2. §. e) pontja szerinti „baromfi” fogalmi meghatározás alá valamennyi felsorolt baromfi és egyéb madárfajok keltető-tojását bele kell érteni.
Haltelepítést továbbra is a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatósági állatorvosi igazolással lehet elvégezni. Amennyiben ez a dokumentum nincs a halászatra jogosult birtokában, úgy a telepítést a halászati hatóság nem engedélyezi.
Tenyésztett víziállatot tenyésztési célból forgalomba hozni a 127/2008. FVM rendelet 16.§-a alapján kizárólag a víziállat-egészségőr igazolásával szabad.
Halfeldolgozó üzembe a Rendelet 1. és 2. mellékletének alkalmazásával kell az állatokat szállítani.
Nem kell engedélyeztetni belföldi élőállat-szállításra azokat a gépjárműveket, melyekkel legfeljebb 50 km-en belüli olyan állatszállításokat végeznek, amikhez a szállítónak vagy kereskedőnek közvetett vagy közvetlen gazdasági érdeke nem fűződik (pl. szívességből történő állatszállítás).
 
1. melléklet a 87/2012. (VIII.27.) VM rendelethez Állattartói nyilatkozat
 
A nyilatkozatot az állattartó a szállítást megelőzően kitölti és átadja a szolgáltató állatorvosnak. A bizonylat a kiállítástól számított 3 napig érvényes. Ha lejárt a bizonylat érvényessége az állattartónak új bizonylatot kell kitölteni, mivel szállítás csak érvényes bizonylattal történhet. Amennyiben a szállított állatok azonosítói nem férnek el az előnyomtatott bizonylaton, a mellékelt táblázat kitöltésével lehet valamennyi szállítandó állat azonosítóját megadni. A melléklet csak a nyilatkozattal együtt érvényes, önállóan nem használható.
A szállítási rendelet mellékletét képező állattartói nyilatkozatot a NÉBIH biztosítja 3 példányos, előrenyomtatott formában a szolgáltató állatorvosokon keresztül. Mivel a nyomtatvány szigorú számadású bizonylatnak minősül abból kitépni csak a kitöltött bizonylatok első két példányát lehet, a tőpéldánynak a tömbben kell maradni.

 

A saját tenyészetből történő export/más tagállamba kiszállítás esetén az illetékes hatósági állatorvos jelenlétében kell a zárórakodást elvégezni. Ebben az esetben a hatósági állatorvos harmadik országba történő szállítás esetén a harmadik ország állategészségügyi hatósága által megkövetelt állategészségügyi exportbizonyítványt, más tagállamba történő szállítás esetén a közös EU jogszabályok által a tagállamok közötti szállításhoz meghatározott bizonyítványt igazol le. Mivel a tagállamok közötti szállításhoz használatos bizonyítványt a TRACES (Trade Control and Expert System) rendszerbe elektronikusan is fel szükséges vinni, ezért ezt TRACES bizonyítványként is emlegetik.

A szállítólevelek exportra vonatkozó rovatát továbbra is a hatósági állatorvos tölti ki.
Amennyiben a kiszállítás/export gyűjtőállomásról történik, akkor a feladó tenyészetből a gyűjtőállomásra ki kell tölteni az 1. számú mellékletet a gazdálkodónak és a 2. számú mellékletet a szolgáltató állatorvosnak.

 

Érvénytelen dokumentumokkal az állatok nem szállíthatók. Lejárt érvényesség esetén új melléklete(ke)t kell kiállítani.
További felvilágosítást az illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságain, a járási hivatalokban vagy a Nébih Ügyfélszolgálatán  keresztül kérhet.
 
Szolgáltató állatorvosra vonatkozó előírások
 
A szolgáltató állatorvos a szállítási rendelet 2. mellékletét képező Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból (továbbiakban: Állategészségügyi bizonyítvány) magánokiratban igazolja a forgalomképességet.


Egy bizonyítványon több állat is szerepelhet, amennyiben egy szállítmány keretében, egy önálló járművel, egy helyre, azonos célból szállítják őket. Amennyiben a tenyészetből kiszállított állatok nem vagy vélhetően nem egy rendeltetési helyre kerülnek (pl. állatvásár), akkor rendeltetési helyenként kell az állategészségügyi bizonyítványt kitölteni!

A szállítási rendelet értelmében belföldi élőállat-szállítmányokat a hatályba lépést követően a szolgáltató állatorvos indíthatja, ezért az állategészségügyi bizonyítványokra, szállítólevelekre, marhalevélre a kamarai bélyegzőt kell használni.


A törökországi export esetén a gyűjtőállomásokra indított állatok preexport bizonyítványainak kitöltése és igazolása a szállítási rendelet hatályba lépését követően szolgáltató állatorvosi feladat, így ezekre a dokumentumokra is a kamarai bélyegző kerül.
Amennyiben a kiszállítás/export gyűjtőállomásról történik, akkor a feladó tenyészetből a gyűjtőállomásra ki kell tölteni az 1. számú mellékletet a gazdálkodónak és a 2. számú mellékletet a szolgáltató állatorvosnak.

 

A szállítási rendelet mellékletét képező állattartói nyilatkozatot és az állatorvosi bizonyítvány 3 példányos, előrenyomtatott formában az illetékes kormányhivatalokon keresztül érhető el. A szolgáltató állatorvosok a járási hivatalokban juthatnak a nyomtatványokhoz, a gazdálkodók a szolgáltató állatorvosokon keresztül. Mivel a nyomtatvány szigorú számadású bizonylatnak minősül abból kitépni csak a kitöltött bizonylatok első két példányát lehet, a tőpéldánynak a tömbben kell maradni.
 
2. melléklet a 87/2012. (VIII.27.) VM rendelethez Állategészségügyi bizonyítvány
 
Az állategészségügyi igazolást a szolgáltató állatorvos, az állattartó nyilatkozatának figyelembe vétele mellett a szállítást megelőzően tölti ki. A bizonylat a kiállítástól számított 48 óráig érvényes. Ha lejárt a bizonylat érvényessége az állatorvosnak új bizonylatot kell kitölteni. Szállítás csak érvényes bizonylattal történhet. Állategészségügyi igazolás csak érvényes állattartói nyilatkozat mellett állítható ki. Amennyiben a szállított állatok azonosítói nem férnek el az előnyomtatott bizonylaton, a mellékelt táblázat kitöltésével lehet valamennyi szállítandó állat azonosítóját megadni. A melléklet csak a bizonyítvánnyal együtt érvényes, önállóan nem használható.

 

Érvénytelen dokumentumokkal az állatok nem szállíthatók. Lejárt érvényesség esetén új melléklete(ke)t kell kiállítani.
 

A tenyészetből vagy gyűjtőállomásról közvetlen harmadik országba történő exportra vagy másik tagállamba szánt állatok esetén a szállítást továbbra is csak hatósági állatorvos engedélyezheti.
 

Haltelepítést továbbra is a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 15. § (1) bekezdése szerinti hatósági állatorvosi igazolással lehet elvégezni.
A szállítólevelek exportra vonatkozó rovatát továbbra is a hatósági állatorvos tölti ki.


Friss hírek

2024. július 23, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.07.23.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >