null Tájékoztató GMO szennyezett kukorica vetőmagot vásárolt termelők részére

Tájékoztató GMO szennyezett kukorica vetőmagot vásárolt termelők részére

2011. augusztus 4, csütörtök

Általános háttér Nemzetstratégiai érdek Magyarország GMO (genetikailag módosított szervezetek) mentességének fenntartása. Ez az egyik alapja a hosszútávon fenntartható növénytermesztésnek és exportpiacaink megtartásának. Egyes, Magyarországon vetőmagot forgalmazó cégek, termékeiket gyakran olyan országokban állítják elő, ahol engedélyezett bizonyos GMO-k köztermesztése, így előfordulhat, hogy a hazánkba beérkezett vetőmagok kismértékben GMO-szennyeződést tartalmaznak. Azokon a területeken, ahol GMO szennyezett vetőmagokat vetettek, az MgSzH a jogszabályoknak megfelelően minden esetben a növények megsemmisítését rendeli el, mert a GMO-s vetőmagokból kikelő állomány további GMO szennyeződések forrása lehet.

GMO ellenőrzések 2011. év tavaszán

A fenti célok érdekében a vidékfejlesztési miniszter 2011. április 27-én a vetőmagoknál fokozott GMO ellenőrzést rendelt el.

Az MgSzH vizsgálja az egyes vetőmagtételek GMO szennyezettségét.

Amennyiben az MgSzH megállapítja a vetőmagtétel GMO szennyezettségét, a 48/2004 (IV.21) FVM rendelet 52/A., 52/B. és 52/C. §-ai alapján a GMO szennyezett vetőmagtételt, valamint a génmódosított fajtákkal szennyezett vetőmagokból kikelt növényi állományt zárolja és elrendeli annak megsemmisítését.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a GMO szennyezett vetőmagból származó növényi állomány mellett – annak 400 m-es izolációs távolságán (a puffer zónán) belül – az egyéb kukorica állományt is meg kell semmisíteni. A 400 méteres puffer zóna meghatározása a géntechnológiával módosított, a hagyományos valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII.23.) FVM rendelet 2. számú melléklete alapján történt.

A Határozat végrehajtása

Az a gazdálkodó, akinek növényállománya megsemmisítését elrendelte az MgSzH, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságával vagy az illetékes falugazdásszal a megsemmisítés végrehajtásának nyomon követhetősége érdekében. Tőlük tájékoztatást kap arról, hogy mit kell tennie a határozatban foglaltak teljesítéséhez.

A megsemmisítés a következő rend szerint történik:

  • A növényvédelmi felügyelő 2 napon belül a falugazdásszal együtt helyszíni felmérést tart az érintett területen. Ennek során jegyzőkönyv felvételére kerül sor a termésbecslésről, valamint a puffer távolságon (400 m) belül lévő kukorica terület nagyságának beméréséről, az izolációs távolságon belül lévő kukorica területek tulajdonosainak azonosításáról.

  • A jegyzőkönyv felvételének időpontjában a gazdálkodónak nyilatkozni kell a megsemmisítés időpontjáról, amely nem lehet később, mint a hatóság által meghatározott időpont. Abban az esetben amikor az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a megsemmisítés végrehajtását lehetőség van halasztásra külön engedély alapján. A kérelmet a falugazdász szakvéleményével kiegészítve az MgSzH-nak kell megküldeni aki végzés formájában rendelkezik a megsemmisítés új határidejéről.

  • A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a falugazdászokkal együtt ellenőrzi a vetőmagtétel és növényállomány megsemmisítésének tényét, amelyet újabb jegyzőkönyvben rögzít.

A megsemmisítés a növényállomány és a helyszíni körülmények alapján az alábbi módokon lehetséges:

  • tárcsázás utána leszántás

  • földre szecskázás utána leszántás

  • a leszecskázott kukorica összegyűjtése a tábla szélére ideiglenes tározóba. A tejsavas kierjedést meg kell várni, utána az anyag a tábla mellett történő etetés esetén (amennyiben szállítani nem szükséges) – külön hozzájárulás nélkül – szabadon felhasználható. A siló megbontásáról előzetesen tájékoztatni kell a területileg illetékes falugazdászt.

  • a tejsavas erjedést követően a siló összegyűjtése és elszállítása kizárólag olyan zárt szerelvényű gépjárművel lehetséges, amelynél a növényi részek kihullása és ezzel a génsodródás veszélye kizárt. A siló csak az MgSzH külön hozzájárulásával szállítható. Az MgSzH hozzájárulása – a termelő neve, címe, a felhasználás tervezett módja (biogáz, takarmány), valamint a célállomás megjelölése mellett – a falugazdász útján kérhető, aki a szállítás ellenőrzését is elvégzi.

Amennyiben a termelő a határozatban meghatározott időpontig nem végzi el a növényállomány megsemmisítését, akkor azt a gazdálkodó költségére az MgSzH végezteti el.

El nem vetett vetőmag esetén a készletet vissza kell küldeni a vetőmag forgalmazójának a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának értesítése mellett.

A gazdálkodó a megsemmisítésről, mint vis maior tényről az MVH-t annak megtörténtétől számított 15 napon belül értesíti a megsemmisítési jegyzőkönyv másolatának megküldésével, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja alapján:

„3. § (1) bekezdés h) a zárlati vagy Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés.”

A gazdálkodók fix hektáronkénti kárfedező juttatást kapnak, melynek összege 360 ezer forint. A kártérítés összege az elmúlt évek átlagos termésmennyisége és a termények átlagára alapján került meghatározásra.

A kártérítési igények szeptember 30-ig nyújthatóak be, amelyeket a kormány november végéig bírál el és decemberben fizet ki.

A magyarországi előállítású vetőmag esetén annak előállítója, más esetben az első magyarországi forgalmazó felel a vetőmag géntechnológiával módosított szervezettel történő szennyezéstől való mentességért.


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >