null Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése ökológiai (bio) gazdálkodás esetén

2022. május 23, hétfő

Az ökológiai állattartás során az állatoknak alapvetően ökológiai gazdálkodásból kell származniuk, de a vonatkozó rendelkezések betartása mellett lehetőség van a gazdaságban már meglévő konvencionális állatállomány ökológiai gazdálkodásba történő bevonására is.

A fajták vagy vonalak kiválasztásakor a gazdálkodóknak előnyben kell részesítenie azon fajtákat vagy vonalakat, amelyekre jellemző a genetikai sokféleség magas szintje, továbbá meg kell vizsgálnia az állatok helyi feltételekhez való alkalmazkodó képességét, tenyészértékét, élettartamát, életképességét. Ezen túlmenően, a fajtákat és a vonalakat úgy kell megválasztani, hogy elkerülhetők legyenek az intenzív tartás keretében használt bizonyos fajtákra vagy vonalakra jellemző betegségek és egészségügyi problémák. Előnyben kell részesíteni az őshonos fajtákat és vonalakat.
A nem ökológiai tartásból származó (konvencionális) állatok ökológiai gazdálkodásba történő bevonásához az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklet II. rész 1.3.4. által szabályozott esetekben az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal engedélye szükséges. A gazdálkodónak a kérelmük benyújtása előtt ellenőriznie kell a rendelet 26. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett rendszerben gyűjtött adatokat, hogy a kérelme indokolt-e.
Nem ökológiai állatok felhasználása engedélyezhető:

  • szaporítási célból akkor, ha az állatfajták az 1305/2013/EU rendeletben említettek szerint a tenyésztésből való kivonás veszélye által fenyegetettnek minősülnek. Ilyen esetben nem feltétlenül szükséges, hogy a fajta állatai még nem ellettek legyenek.
  • méhészet megújítása céljából évente a méhanyák és méhcsaládok 20 %-át lehet az ökológiai termelőegységben nem ökológiai termelésből származókkal pótolni, feltéve, hogy a méhanyákat és a méhcsaládokat ökológiai termelőegységből származó lépekkel vagy lépalapokkal ellátott kaptárakban helyezik el. Évente egy családot vagy méhanyát minden esetben lehet nem ökológiai termelésből származó családdal vagy méhanyával pótolni.
  • egy baromfi állomány első ízben történő kialakításakor, megújításakor vagy átalakításakor, és amennyiben a gazdálkodó minőségi és mennyiségi igényei nem teljesíthetők, és a tojástermelés céljából bevitt jércék és a hústermelés céljából bevitt baromfifélék háromnaposnál fiatalabbak. A belőlük származó termékek csak akkor tekinthetők ökológiai eredetűnek, ha betartották az átállási időszakot. Természeti katasztrófa esetén, amennyiben egy gazdaságban vagy termelőegységben nagy arányú az állatok (így akár méhek vagy egyéb rovarok) pusztulása és a gazdálkodók az állatállomány megújítása vagy átalakítása céljára nem férnek hozzá ökológiai állatokhoz az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti az állomány megújítását vagy újbóli létrehozását konvencionális állatokkal feltéve, hogy az előírt átállási időszakot betartják.


Milyen adatok, dokumentumok szükségesek a konvencionális állatok bevonására vonatkozó kérelemhez?

  • a bevonni kívánt állat felhasználási célja (pl. hús/tojástermelés)
  • az állatállomány jelenlegi létszáma
  • az ökológiai gazdálkodásba bevonni kívánt állatok azonosító száma
  • a bevonni kívánt állatok kora
  • a gazdaságba történő bevonás tervezett időpontja.
Figyelem! A nem ökológiai gazdálkodásból származó állatok felhasználásának engedélyezése tárgyában lefolytatott engedélyezési eljárás díjköteles.

Friss hírek

2023. december 14, csütörtök

Elismert tenyésztő szervezetek

Magyarországon elismert tenyésztő szervezetek

Tovább >

2023. június 1, csütörtök

Részvétel az ellenőrzési rendszerben

Részvétel az ellenőrzési rendszerben

Tovább >