null Mi történik a faiskolai címkézés előtt?

Mi történik a faiskolai címkézés előtt?

2021. október 7, csütörtök

Az ültetési anyagok előállítása, a faiskolai, szőlőiskolai termelés a kertészeti ágazat egyik legszebb, leginkább felelősségteljes területe. Az előállított termék a gyümölcs- és szőlőtermesztés alapja, sok évre határozza meg kertjeink, ültetvényeink termőképességét, de zöldfelületeink, környezetünk minőségét is. Nagyon sok munka, gondoskodás, tervezés és figyelem szükséges az igazán jó minőséghez.

Bizalmi árucikkről van szó, hiszen az oltványok, fák tulajdonságai csak részben látszanak a vásárláskor. A fejlettséget, beérettséget, megfelelő nedvességtartalmat, sérülés mentességet azonnal meg tudjuk ítélni. De a fajtaazonosság (tényleg azt kapjuk, ami a címkén van?) és a rejtett kórokozóktól való mentesség csak évekkel később, a növényápolásra fordított sok-sok munka után mutatkozik meg. Döntő ezért a szaporítóanyag-termelő kertész szakértelme és megbízhatósága. 

Az előállítás teljes folyamatát természetesen a hatóság is nyomon követi. Nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió teljes területén. Az ágazatra vonatkozó összehangolt direktívák és rendeletek szabályozzák a területet, a növényeknek minden tagországban azonos követelményeknek kell megfelelniük. 

A folyamat végén a növényre felhelyezett címke a hatósági ellenőrzések és az azok alapján elvégzett minőség tanúsítás (certifikáció) bizonyítéka. Tehát nemcsak jelöli a növényt, hanem a vásárlók, felhasználók részére biztonságot is ad.

A szaporítóanyag előállítás jellemzően több szereplőből álló szaporítási rendszert alkot, fontos tudni, hogy az ellenőrzések kiterjednek a folyamat különböző elemeire. Az ellenőrzés a fajtaminősítés, fajtaregisztráció rendszerével, a termelők nyilvántartásba vételével kezdődik, majd a szaporító alapanyagok termelésére használt anyanövények, törzsültetvények ellenőrzésén keresztül az árutermelő faiskolai táblák tételeinek ellenőrzésével végződik.

Szaporítóanyag felügyeleti szempontból alapvető a tételek nyomon követhetősége, az ismert, igazolt származású faiskolai alapanyagok (pl. szemzőhajtások, oltóvesszők, alanycsemeték) használata, a megfelelő ápolási színvonal, a hiteles dokumentáció s a forgalomba hozott növényekre vonatkozóan mindazoknak a minőségi követelményeknek a teljesülése, amelyeket a szakmai rendeletek előírnak. A megfelelő egészségi állapotot (károsító szervezetektől való mentességet, vagy azok küszöbérték alatti szintjét) a növény-egészségügyi szemlék, mintavételek, laboratóriumi vizsgálatok biztosítják. Ezek részletesen kidolgozott rendszer szerint folynak, rendeletileg szabályozottak. 

Az ellenőrzési rendszer is többszereplős.  Részt vesznek benne a Megyei Kormányhivatalok Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti osztályainak, a Növény- Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi osztályainak, a Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályának, a Nébih NTAI Növényegészségügyi Osztályának munkatársai.

A minőségtanúsítási rendszerben nagyon sok adat keletkezik, ellenőrzési jegyzőkönyvek, származási igazolványok, szaporítási és leltárjelentésekből érkező információkat dolgoznak fel. Az így létrejött adatbázis alapján kezdődhet a hatósági címkék gyártása. A címkék sorszámozottak, minden esetben hitelesen ellenőrzött növényekről szólnak.  Az „előzmények” alapján állíthatjuk: nemcsak jelölnek, hanem tanúsítanak is.

Amennyiben a hatósági gyümölcs szaporítóanyaggal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, észrevétellel keressék a Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságát az mgei@nebih.gov.hu email címen.

Kapcsolódó jogszabályok:
14/2017 (III.23.) FM rendelet
87/2006. (XII.28.) FVM rendelet

Friss hírek

2024. február 20, kedd

Fontos tudnivalók gyümölcs szaporítóanyag vásárlása előtt

A megfelelő szaporítóanyagok nélkülözhetetlenek az esztétikus dísznövényekkel tarkított telkek, valamint a családoknak egészséges gyümölcsöt, sőt akár hasznot is adó házi- és hobbikertek kialakításában. Az ültetési anyagok minősége és megbízhatósága a kiskerti szektorban ugyanolyan lényeges, mint a professzionális ültetvénytelepítések esetén.

Tovább >

2024. február 14, szerda

A gyümölcs szaporítóanyag-előállítók és -forgalmazók február 28-ig jelenthetik be tevékenységüket

A Nébih felhívja az engedéllyel rendelkező gyümölcs szaporítóanyag-előállítók és -forgalmazók figyelmét, hogy tevékenységüket (évente) február 28-ig kell önállóan bejelenteniük a Nébih honlapján elérhető szemlebejelentő lapon.

Tovább >