null Közlemény a bor forgalomba hozatali járulék megfizetéséről és az alkalmazandó szankciókról

Közlemény a bor forgalomba hozatali járulék megfizetéséről és az alkalmazandó szankciókról

2010. március 22, hétfő

Az MgSzH Központ BI nyilvántartásai szerint a bor forgalomba hozatali járulékfizetésben - egyes forgalmazók esetében - elmaradás tapasztalható. A járulékfizetés teljesítésével kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt borforgalmazók figyelmét.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (továbbiakban Btv.) 24/A. (3) bekezdése szerint „ A Magyar Köztársaság területén közfogyasztásra forgalomba hozott bor minden literje után a forgalomba hozónak forgalomba hozatali járulékot kell fizetnie. A járulékot a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 83. § (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban forgalomba hozott bor mennyisége után a 83. § (5) bekezdésében foglalt határidőig kell megfizetni. ”

A járulék megfizetési határideje a tárgyidőszakot követő augusztus 15., illetve december 15.

A Btv. 24/A. § (5) bekezdése szerint a járuléktartozás megfizetésén túl a járulék mértékével azonos, de legkevesebb 50 000 forint mulasztási bírság megfizetésére köteles az a forgalomba hozó, aki forgalomba hozatali járulékfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.

A mulasztási bírságot a borászati hatóság szabja ki.

A Btv. 24/A. § (6) bekezdés szerint, akinek forgalomba hozatali járulék tartozása van, az újonnan forgalomba hozni kívánt borra vonatkozóan forgalomba hozatali engedélyt nem kaphat.

A forgalomba hozatali járuléktartozások részletekben történő megfizetését, vagy méltányossági eljárásban történő elengedését a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé.


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >