null Európai Unión belüli kereskedelmi célú élőállat szállításának állategészségügyi feltételei

Európai Unión belüli kereskedelmi célú élőállat és egyes magas kockázatú állat termékek szállításának állategészségügyi feltételei

2022. december 13, kedd

Az Európai Unión (EU) belüli élőállat és egyes magas kockázatú állat termékek kereskedelme (INTRA kereskedelem) állategészségügyi feltételeit olyan állategészségügyi rendeletek határozzák meg, melyek kötelezőek minden tagállamra nézve.

Legutóbb módosítva: 2023.07.03

Élőállat INTRA kereskedelem

Minden élő állat mozgatást hatósági állatorvos által hitelesített állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely igazolja, hogy az állatok megfelelnek a vonatkozó rendeletekben meghatározott alapvető állat-egészségügyi követelményeknek. EU tagállamok közötti élőállat „INTRA” kereskedelem esetén állategészségügyi határellenőrzés nincs!

Egyes magas kockázatú állati termékek INTRA kereskedelme

Alap helyzetben állati eredetű termékek esetében, amelyeket az EU bármely tagállamának engedélyzett üzeméáben állítanak elő, nincs szükség sem állategészségügyi bizonyítványra, sem TRACES nyomonkövetésre. 

A szárazföldi állatokból származó állati eredetű termékek Unión belüli előállítására, feldolgozására és forgalmazására vonatkozó szabályokat a fertőző állatbetegségekről, valamint egyes állat-egészségügyi vonatkozású jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Állategészségügyi rendelet) 6. fejezetének I. címe tartalmazza, amely szerint az ilyen termékek Unión belüli szállítását nem kell állat-egészségügyi vagy hatósági bizonyítványnak kísérnie.

Ezeket a szabályokat kiegészítik a 2020/2154/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében meghatározott további szabályok az olyan állati eredetű termékekre vonatkozóan, amelyeket a sürgősségi intézkedések vagy járványvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó korlátozás alá vont körzetből szabad szállítani, vagy amelyek az említett intézkedések hatálya alá tartozó fajokhoz tartozó állatokból származnak. Az ilyen árukra vonatkozó bizonyítványmintát a 2020/2235/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletének 1. fejezete tartalmazza ("INTRA-EMERGENCY" állategészségügyi bizonyítvány)

Magas patogenitású madárinfluenza korlátozás alá tartozó termékek Magyarországról történő INTRA kiszállításáról további információ:

https://portal.nebih.gov.hu/-/felugyeleti-megfigyelesi-korzetben-tartott-baromfikbol-szarmazo-friss-hus-unioban-torteno-forgalmazasanak-eljarasrendje

Afrikai sertéspestis vaddisznóban történő elpfordulása maitt korlátozás alá tartozó termékek Magyarországról történő INTRA kiszállításáról további információ:

https://portal.nebih.gov.hu/asp-uzemek

https://portal.nebih.gov.hu/megfelelo-telepek-I-II

https://portal.nebih.gov.hu/szaporitoanyag-kiszallitok

„INTRA” EU szállítás és az EU „Import” szállítás elkülönítése

A más EU-s tagállamból történő állatok mozgatására nem az EU import jogszabályok, hanem az ún. „INTRA” EU kereskedelmi szabályok vonatkoznak. 

Az import szó használata kizárólag Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országokkal történő kereskedelem esetén releváns.

Az élőállat és állati termékek kereskedelmi import szállításáról további információt találnak az alábbi linken:
 
https://portal.nebih.gov.hu/-/kereskedelmi-celu-eloallat-es-allati-eredetu-termekek-behozatala-harmadik-nem-eu-orszagbol

Svájc, Norvégia, Liechtenstein, Izland

Az úgynevezett EFTA országok (Izland, Norvégia, Liechtenstein) és Svájc esetében szintén az „INTRA” kereskedelem szabályait kell követni állategészségügyi szempontból.

Az EU és Svájc között érvényben van egy olyan megállapodás, aminek értelmében Svájcot úgy kell kezelni állategészségügyi szempontból (is), mint egy EU tagállamot. Ennek értelmében Svájc, az EFTA országok és EU tagállamok között nincs állategészségügyi határellenőrzés. 

Vonatkozó jogszabályok:

•    Az európai parlament és a tanács 2017/625/EU rendelete (A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet - OCR) 
•    Az Európai Parlament és a Tanács 2016/429/EU rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet)
•    A Bizottság 2020/688/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről
•    A Bizottság 874/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 31.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról (KN kódok)
•    A Bizottság 2019/1715/EU végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet, IMSOC rendelet)

EU harmonizált INTRA bizonyítvány minták:


•    2021/403/EU rendelet- egyes szárazföldi állatok és szaporítóanyagok EU-n belüli és import szállítmányaihoz szükséges állategészségügyi bizonyítvány minták – „TERRE”
•    2020/2236/EU rendelet- a víziállatokat és bizonyos, víziállatoktól származó állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányokhoz szükséges állategészségügyi bizonyítvány minták- „AQUA” 

Figyelem! A hivatkozott rendeletek folyamatosan frissülnek, így mindig a legfrissebb módosított verziót szükséges felkeresni az EURLEX jogszabály kereső oldalán.

Az EU-n belüli élőállat szállításhoz az úgynevezett TRACES rendszer-INTRA modulon is rögzített állategészségügyi bizonyítvány szükséges, melyet a származási hely szerinti területileg illetékes járási hatósági állatorvosa igazol le.

További információ a területileg illetékes járás hivatalokról: https://jarasinfo.gov.hu/
További információ a TRACES rendszer használatáról: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat
 

Az állategészségügyi INTRA bizonyítvány I. részét, amely a nyomonkövetést biztosítja, a szállítmányért felelős gazdasági szereplő (feladó, kereskedő) kötelezettsége kiállítani, majd jóváhagyásra benyújtani a területileg illetékes járási hatósági állatorvosnak, a TRACES rendszeren.

A hatósági állatorvos a feltételek teljesülésének helyszíni ellenőrzése után a TRACES rendszerben jóváhagyja az állategészségügyi bizonyítványt, majd onnan kinyomtatva papír alapon is aláírásával és hatósági pecsétjével hitelesíti.

TRACES-NT INTRA modul használata lépésről-lépésre

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló, vagy tagállamain keresztül szállítani kívánt élőállat és egyes magas kockázatú állati eredetű termék kereskedelmi szállítmányok nyomonkövetésére és bizonyítvány kiállításához a TRACES-NT INTRA rendszert kell használni.

1. lépés: EU-login  Európai Uniós azonosítás e-mail címmel - (magyar nyelvű útmutató)

2. lépés: Gazdasági szereplő, és a megfelelő tevékenység kiválasztása és az érvényesítés kérvényezése a helyi hatóságtól (magyar nyelvű útmutató) (angol nyelvű tájékoztató)

3. lépés: Gazdasági szereplő felhasználójának hozzákapcsolása a már meglévő gazdasági szereplőhöz (magyar nyelvű útmutató)

4. lépés: Hatóság általi érvényesítés és megfelelő létesítmény típusba sorolás kérvényezése (magyar nyelvű útmutató hatásági felhasználóknak)

5. lépés: Bizonyítvány köteles élőállat vagy állati termék szállításához a bizonyítvány 1. részének kitöltése (magyar nyelvű útmutató)

6. lépés: Egyes hosszútávú élőállat szállítmányok kötelező "Útvonalterv (Journey log)" mellékletének kitöltése (magyar nyelvű útmutató)

A TRACES rendszeren úgynevezett árukód alapján lehet a szükséges állategészségügyi bizonyítvány mintát kiválasztani, ezért fontos az árukódok ismerete.

Vámtarifa szám kereső (áruosztályozás rendszere): https://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/

szarvasmarha

Szarvasmarha(félék)

juhok

Juh/ kecske(félék)

sertések

Sertés(félék)

lovak

Ló(félék)

baromfi

Baromfi(félék)

macska

Kutya, macska, vadászgörény

agancsok

Nem EU harmonizált állatok

Fogságban tartott madarak

postagalamb

Postagalambok


Tevefélék

csirkemell filé

Korlátozás alatt álló területekről
származó élelmiszer

injekciós tű

Szaporítóanyag

tartálykocsi

Állati melléktermék

 

 

Házi és mezei nyúl INTRA szállítás

2021. április 21. után nem szükséges EU INTRA állategészségügyi bizonyítvány a nyúlfélkék EU-n belüli szállításához. Egyes tagállamok azonban megkövetelhetik a nyomonkövetésre szolgáló, úgynevezett "NON-HAMRONIZED" INTRA dokumentum kitöltését (2016/429/EU rendelet 151. cikke szerint). Erről a rendeltetési hely szerinti tagállam állategészségügyi hatóságánál érdeklődhet.

Magyarországon azonban még érvényben vannak bejelentésköteles házinyúl betegségekre vonatkozó előírások, így a Magyaroszágra beszállított esetében szükséges a "NON-HAMRONIZED" INTRA dokumentum a nyomonkövetés érdekében.

Az Olaszországba irányuló vadból befogott mezei nyúl szállítások miatt kérjük vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes járási/megyei kormányhivatal élelmiszerlánc és állategészségügyi hatsákörben eljáró hatóságával.

További információ angol nyelven:
Élőállat mozgatás EU-n (INTRA) belül: https://ec.europa.eu/food/animals/live-animal-movements_en
Szaporító anyag mozgatás EU-n belül (INTRA: https://ec.europa.eu/food/animals/semen-oocytes-embryos_en)
Árutípusonként rendezve: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
Állati melléktermékek kereskedelme EU-n belül: https://food.ec.europa.eu/safety/animal-products/eu-rules_en
Részletes információkérés esetén elérhetőségek:
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság: aai@nebih.gov.hu;
Általános ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Friss hírek

2024. május 22, szerda

Új rendelet a gyógyszeres takarmány szabályozásban

Megjelent a nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek és ezen anyagokra vonatkozó analitikai módszerek megállapításáról szóló EU rendelet.

Tovább >

2024. május 17, péntek

Május 18-tól Bács-Kiskun vármegyében is véget ér a tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak és a jelenleg is zajló esőzésnek köszönhetően csökkent a tűzveszély, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyetértésben, 2024. május 18-tól visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun vármegyében. A hatósági döntés eredményeképpen egyetlen vármegyében sem lesz érvényben tűzgyújtási tilalom az országban.

Tovább >