null Biomassza-termelők tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettségével összefüggő új jogszabályi előírások

Biomassza-termelők tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettségével összefüggő új jogszabályi előírások

2021. december 16, csütörtök

A 2022. január 1-jével hatályba lépő új jogszabályi rendelkezések értelmében, a mezőgazdasági területekről közvetlenül származó hulladékból és maradványanyagokból előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló mezőgazdasági biomassza csak és kizárólag olyan földterületen termeszthető, amelyre vonatkozóan évente tápanyag-gazdálkodási tervet készítettek. A tápanyag-gazdálkodási terv rendelkezésre állását a Nébih ellenőrzi.

Az új jogszabályi előírás tehát, a mezőgazdasági biomassza - azon belül is csak a hulladékok (például a növényi hulladékok) és maradékanyagok (például szalma) – keletkezésével/előállításával érintett termőterületek tekintetében állapít meg tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettséget.

A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése nem újszerű feladat, mivel az integrált növényvédelem alapelvei között szerepel, melynek betartása jelenleg is előírás a gazdáknak. Ezen túlmenően, a nitrát-érzékeny területen gazdálkodóknak, azaz a mezőgazdasági területek mintegy 76%-án (a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat betartása érdekében), valamint a Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási, és az Ökológiai Gazdálkodás támogatások igénybevevőinek jelenleg is kötelező ilyen tervet készíteniük. A tápanyag-gazdálkodási terv elősegíti az okszerű tápanyag-gazdálkodást, a talaj szervesanyag-tartalmának megtartását, illetve növelését, valamint a környezet- és költségkímélő módon történő gazdálkodást.

A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésének szabályai:
a) amennyiben a biomassza-termelő felsőfokú agrárszakirányú képesítéssel rendelkezik, a tápanyag-gazdálkodási tervet önállóan készítheti el, 
b) egyéb esetben a tápanyag-gazdálkodási tervet a biomassza-termelő által felkért szaktanácsadó vagy szaktanácsadó szervezet készíti el.
c) Szaktanácsadó vagy szaktanácsadó szervezet tápanyag-gazdálkodási tervet akkor készíthet, ha a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyilvántartásában talajvédelem, tápanyag-gazdálkodás szakterületre vonatkozóan szakértői jogosultsággal rendelkezik.
d) A tápanyag-gazdálkodási tervet öt évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmények alapján kell elkészíteni

A tápanyag-gazdálkodási terv benyújtásának szabályai:
a) A tápanyag-gazdálkodási tervet a biomassza-termelő minden évben szeptember 30-ig – vagy, ha az adott növénykultúra betakarítására ezen időpontot követően kerül sor, úgy a betakarítást követően 30 napon belül - elektronikus úton köteles benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. Az ehhez szükséges informatikai rendszer fejlesztése már folyamatban van. A tervek szerint ügyfélkapus azonosítást követően a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén keresztül lehet majd ezt az ügytípust a tevékenység kataszterből kiválasztani, melyet követően egy elektronikus felületen kell majd a szükséges adatokat megadnia a gazdálkodónak. A benyújtásra meghatalmazás útján is lehetőség lesz. 
b) A tápanyag-gazdálkodási terv tartalmi elemeit a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 34/2021. (X. 6.) AM rendelet részletezi, de a biomassza-termelők támogatása érdekében - a tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséhez - a Nébih segédletet is közzé fog tenni a honlapján

A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos kérdésekkel a Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság szakembereihez a talajvedelem@nebih.gov.hu e-mail címen, valamint a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság szakembereihez az mgei@nebih.gov.hu e-mail címen fordulhatnak az érdeklődők.

Kapcsolódó jogszabályok:
A megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 34/2021. (X. 6.) AM rendelet (A tápanyag-gazdálkodási tervre vonatkozó előírásokat a rendelet 6. §-a tartalmazza, amely rendelkezések 2022. január 1-jével lépnek hatályba.)

Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >