null Állatkarantén-létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények

Állatkarantén-létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények

2022. november 9, szerda

A hatályos jogszabályok* szerint az ún. tartott szárazföldi állatok (szarvasmarha, sertés, juh/kecske, ló, baromfi, fogságban tartott madár) számára külön erre a célra kialakított EU-s karanténlétesítményeknek, valamint azok üzemeltetőinek számos feltételnek kell megfelelniük. Az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy a működni kívánó létesítmények felelőseinek engedélykérelmet kell benyújtaniuk a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi hatáskörben eljáró főosztályához, ugyanis az engedély megszerzése előtt nem kezdhető meg a tevékenység.

2022.11.16

A korábban kiadott karanténlétesítményre vonatkozó engedélyek továbbra is érvényesnek tekinthetők, amennyiben megfelelnek az új kötelezettségeknek. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007 FVM rendelet alapján a karantén típusú létesítményeket a Tenyészet Információs Rendszerbe továbbra is be kell jelenteni. További információ: https://portal.nebih.gov.hu/enar

FIGYELEM! Az engedélyezési eljárás a 2008. évi XLVI. Éltv 34. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén) létesítmények esetében kötelező. 

A 2016/429/EU rendelet 96. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felelős személyeknek a létesítményeik engedélyezésének a 94. cikk (1) bekezdése és a 95. cikk a) pontja szerinti kérelmezése céljából az alábbi információkat kell benyújtaniuk az illetékes hatóság számára:
a) a felelős személy neve és címe;
b) a létesítmény helye, valamint a berendezések és építmények leírása;
c) a létesítményben található, az engedélyezés szempontjából releváns tartott szárazföldi állatok kategóriái, fajai és száma;
d) a létesítmény típusa;
e) a létesítmény egyéb, az általa jelentett kockázat meghatározásához fontos jellegzetességei.

A tartott szárazföldi állatok* számára kialakított karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó részletes követelményeket az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019/2035/EU felhatalmazáson alapuló rendelete határozza meg. 
A 2019/2035/EU rendelet 14. cikke határozza meg a főemlősöktől eltérő, tartott szárazföldi állatok számára kialakított karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményeket: 
A karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó, 14. cikkben említett részletes követelményeket a 2019/2035/EU rendelet I. mellékletének 8. része tartalmazza. 

Felelős személy kötelezettségei:
A 2019/2035/EU rendelet 15. cikkében foglaltak alapján a tartott szárazföldi állatok számára kialakított karanténlétesítmények felelős személyeinek kötelezettségei az alábbiak: 
a)    meghozni az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a létesítményben található megfelelő létesítményekben vagy egy laboratóriumban állategészségügyi kórbonctani vizsgálatokat lehessen végezni; 
b)    szerződés vagy más jogi eszköz útján igénybe venni egy létesítmény állatorvosának a szolgáltatásait, aki az alábbiakért felelős: 
i.    a létesítmény által végzett tevékenységek, valamint a 14. cikkben meghatározott, karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményeknek való megfelelés felügyelete
ii.    az I. melléklet 8. részének 2. a) pontjában említett járványfelügyeleti terv szükség szerinti, de legalább éves felülvizsgálata.    

Nyilvántartásvezetési kötelezettség:
A 2019/2035/EU rendelet 31. cikke a főemlősöktől eltérő, tartott szárazföldi állatok számára kialakított karanténlétesítmények felelős személyeinek nyilvántartás-vezetési kötelezettségeit az alábbiak szerint határozza meg: 
A tartott szárazföldi állatok* számára kialakított karanténlétesítmények felelős személyeinek a következő információkat kell rögzíteniük: 
a)    a létesítményben tartott állatok becsült kora, valamint neme; 
b)    az állatokat ki- és berakodó szállítóeszközök rendszáma vagy nyilvántartási száma, valamint a szállító egyedi nyilvántartási száma, amennyiben van ilyen; 
c)    járványfelügyeleti terv végrehajtására és annak eredményeire vonatkozó adatok; 
d)    klinikai és laboratóriumi, valamint post mortem vizsgálatok eredményei
e)    a betegségekre fogékony állatok vakcinázására és kezelésére vonatkozó adatok
f)    adott esetben az illetékes hatóság által az elkülönítési vagy karanténidőszak alatt végzett megfigyelésekkel kapcsolatban adott utasítások.

A gazdasági szereplőknek minden változásról és a tevékenység megszüntetésekor tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságot.

FIGYELEM! A FELIR-TIR rendszer mellett a TRACES-NT rendszerbe az engedélyezett létesítmények referencia listájára is fel kell kerülnie a karanténlétesítményeknek. További információ a TRACES-NT rendszerről: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

A rendeletek hatályos változatát az EUR-Lex oldalon olvashatják.
*Tartott szárazföldi állatnak nevezi a jogszabály az ember által kereskedelmi célból tartott szárazföldi állatokat, mint amilyenek a gazdasági haszonállatok, vagy a kereskedelmi célból tartott szárazföldi állatok, kivéve főemlősök

Hivatkozott jogszabályok:
* az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”), valamint 
* a Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Friss hírek

2024. május 17, péntek

Május 18-tól Bács-Kiskun vármegyében is véget ér a tűzgyújtási tilalom

Az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak és a jelenleg is zajló esőzésnek köszönhetően csökkent a tűzveszély, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyetértésben, 2024. május 18-tól visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun vármegyében. A hatósági döntés eredményeképpen egyetlen vármegyében sem lesz érvényben tűzgyújtási tilalom az országban.

Tovább >

2024. május 16, csütörtök

Új űrlappal válik egyszerűbbé a szőlőiskolai üzemeltetők ügyintézése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlőiskolát üzemeltetők figyelmét a hivatal honlapján elérhető új nyomtatványra. A Nébih a ‒ többpéldányos, papíralapú űrlap helyett használható ‒ elektronikus nyilvántartási lapot a termelők terheinek csökkentése érdekében hozta létre. A szőlőiskolában felhasznált szaporítóanyagokról szóló nyomtatványt az őstermelők postai úton is, a cégek és az egyéni vállalkozók pedig elektronikusan küldhetik be. A leltár és címkerendelés adatait július 31-ig, a szaporítási jelentés adatait viszont már május 20-ig várja a hivatal.

Tovább >