null Új év, új szabályok halászati termékek fogási tanúsítványára vonatkozóan

Új év, új szabályok halászati termékek fogási tanúsítványára vonatkozóan

2010. december 21, kedd

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat (továbbiakban: IUU) rendelkezések (a Tanács 1005/2008/EK rendelete, a Bizottság 1010/2009/EK rendelete) végrehajtását 2011. 01. 01-től az MgSzH Földművelésügyi Igazgatósága végzi.

A Tanács 1005/2008/EK rendelet bevezetőjének (15) bekezdése szerint halászati termékek Közösségbe történő behozatalának egy tanúsítvány bemutatása az előfeltétele. A rendelet halászati termék alatt a 1604 és 1605 vámtarifaszám alatt szereplő tételeket érti, kivéve a rendelet mellékletében felsorolt termékeket.

A Tanács 1005/2008/EK Rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 12. § (2) bekezdése szerint halászati termékek csak úgy hozhatók be a Közösségbe, ha azokat az e rendelet szerinti fogási tanúsítvány kíséri.

A tanúsítványnak tartalmaznia kell azt az információt, amely bizonyítja az érintett termékek előállításának jogszerűségét. Ezt a jogszerűséget az un. „harmadik ország” halászati hatósága igazolja a 1005/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő fogási tanúsítványon. A fogási tanúsítványt (amelyet a harmadik ország halászati hatóságán kívül a fogást ejtő halászhajó kapitánya is hitelesít) a halászati terméket behozni kívánó importőr szerzi be és juttatja azon tagállam illetékes hatóságához, amelybe a terméket be kívánja vinni (16. cikk, 1 bekezdés).

Ezt követően a tagállam illetékes hatósága a fogási tanúsítványt hitelesíti, ha esetlegesen hiányosság merül fel, akkor felveszi a kapcsolatot az importőrrel és/vagy a harmadik ország illetékes hatóságával és intézkedik a kívánt adat beszerzéséről, illetve a rendelet 18. cikkében szereplő esetekben elutasítja a termék behozatalát.

Amennyiben a fogási tanúsítvány a kívánalmaknak megfelel és nincs szükség hiánypótlásra, illetve nem merül fel annak gyanúja, hogy a termék IUU halászatból származik, az MgSzH Földművelésügyi Igazgatósága a fogási tanúsítványt visszaküldi az importőrnek.

Abban az esetben, ha a halászati termék Magyarországon érkezik az Európai Közösség területére, de a célország egy másik tagállam, a rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében rendelkeznie kell a célország illetékes hatósága által hitelesített fogási tanúsítvánnyal, ellenkező esetben a Közösség területére nem hozható be a termék. Ebben az esetben a Vámhatóság csak a tanúsítvány meglétét vizsgálja, tartalmának hitelességét a másik tagállam bírálja el.

Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy a Vámhatóság csak abban az esetben engedélyezi az érintett termékek beléptetését, ha azok rendelkeznek a fogási tanúsítvánnyal, tehát célszerű a tanúsítványt az MgSzH Földművelésügyi Igazgatósága részére az érkezést megelőzően minél előbb megküldeni, hogy a már hitelesített fogási tanúsítványt az érkezés helye szerint illetékes vámhatóság rendelkezésére tudják majd bocsájtani, így elősegítve a termék mielőbbi és gond nélküli beléptetését.


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >