null Tájékoztató

Tájékoztató a növényfajták fajtakísérletekre történő bejelentésének 2018. január 1-től alkalmazandó gyakorlatáról

Tájékoztató a növényfajtáknak az állami elismerés, valamint fajtaoltalom céljából végzett fajtakísérletekre történő bejelentésének 2018. január 1-től alkalmazandó gyakorlatáról

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján egyes növénytermesztési hatósági feladatok 2017. január 1-től az agrárminiszter hatáskörébe tartoznak.

Ugyanakkor a Vetőmagtörvény 2018. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései növénytermesztési hatósági feladatként az állami elismeréssel kapcsolatos, valamint a fajtaoltalom céljából végzett fajtakísérletekre történő bejelentéseket nem nevesítik, ezért a fajtavizsgálatra történő bejelentést már nem az AM be kell megtenni, a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) ezt a feladatot visszahelyezi a NÉBIH-hez. A Vetőmagtörvény és a hatályba lépő rendelet alapján a NÉBIH fajtavizsgálatot végző szervként nevesül, ez azt jelenti, hogy a fajtavizsgálatra történő bejelentés már a NÉBIH-nél tehető meg. A bejelentésekre vonatkozó hiánypótlást a NÉBIH bocsátja ki.

A NÉBIH a hatályos jogszabályban foglalt határidőben, mennyiségben és minőségben elmulasztott vetőmag szolgáltatás esetén a bejelentést törli a nyilvántartásból.

A NÉBIH (fajtavizsgálatot végző szerv) a fajtabejelentés új eljárásrendje alapján az alábbiak szerint fogadja a bejelentéseket:

1. A dokumentációt papíralapon egy példányban a NÉBIH fogadja.

A NÉBIH MGEI-hoz beküldendő levelekre kérjük feltüntetni: NÉBIH MGEI FAJTAREGISZTRÁCIÓS ÜGYINTÉZÉS, 1537. Budapest, Pf. 407.

2. Személyesen behozott bejelentések érkeztetési címe:

1024. Budapest, Kis Rókus utca 15/a. II. emelet 22. szoba kérjük leadni.

3. Elektronikusan, hivatalosan aláírt formában a bejelentési dokumentáció szkennelt változatát meg lehet küldeni a novenyfajtakiserlet@nebih.gov.hu email címre is.


Az állami elismeréshez a következő űrlapokat kell benyújtani:
 

 • T1 Partnerbejelentő (amennyiben az MVH  még nem regisztrálta)
 • új F401 Fajtavizsgálatra történő bejelentés (melléklet)
 • F402 Fajtanév bejelentése /módosítása
 • F403 Bejelentő módosítás / átadás
 • F404 Bejelentés visszavonása / Bejelentés szüneteltetése
 • F405 Bejelentés fajtafenntartásról –  új fajtafenntartó bejelentése esetén
 • F406 Nemesítő személyek bejelentése/módosítása (nem kötelező)
 • F410 Eredménykérés DUS vizsgálatról – bejelentés DUS vizsgálatra / megszüntetés / visszavonás / eredménykérés
 • F412 VCU vizsgálatra bejelentés / megszüntetés
 • Technikai kérdőív
 • Kötelezettségek új faj bejelentése esetén

 
A növényfajták állami elismerését, az állami elismerés hosszabbítását, megújítását és visszavonását kérelmezni kell:


A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2017. január 1-jén hatályba lépett módosítása alapján a növényfajták állami elismerése hatósági eljárásában növénytermesztési hatóságként az agrárminiszter jár el. A törvény 7.§ (1) bekezdése alapján a növényfajták állami elismerését, az állami elismerés hosszabbítását, megújítását és visszavonását kérelmezni kell. A kérelmeket a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése alapján, a fajta állami elismerése iránti vizsgálati jelentés bejelentő általi kézhezvételét követő 60 napos jogvesztő határidőn belül terjeszthető elő az agrárminiszternél.
 
A jogvesztő hatály azt jelenti, hogy ha a kérelem nem érkezik be a vizsgálati jelentés NÉBIH általi közlésétől számított 60. napig, a fajta nem kerülhet állami elismerésre, az állami elismerés nem hosszabbítható, nem megújítható.

A levélnek tartalmaznia kell a fajta nevét és kódját, valamint azt, hogy a fajta állami elismerését, a fajta állami elismerésének meghosszabbítását, a fajta állami elismerésének megújítását a NÉBIH vizsgálatai alapján javasolta, így kérik a fajta állami elismerését, a fajta állami elismerésének meghosszabbítását, a fajta állami elismerésének megújítását. A fajták visszavonására szintén kérelmet kell benyújtani.

Kérelem minta letöltése

A kérelmet postai úton szükséges eljuttatni az alábbi címre:

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9. Agrárminisztérium, Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Főosztálya.

A gyorsabb ügyintézés érdekében a fentiek alapján megírt levelet scannelve, cégszerűen aláírva megküldhető a minisztérium szakfőosztály funkcionális e-mail címére: mgef@am.gov.hu.

Fontos: az elektronikus megküldés nem pótolja az eredeti kérelem postai úton történő beküldését!

 


Friss hírek

2023. november 13, hétfő

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2023.11.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2023. október 24, kedd

Kérdezz-felelek a kéknyelv betegségről (Bluetongue)

A kéknyelv–betegség (bluetongue) fertőző vírusos állatbetegség, mely a kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődzők) támadja meg. Egyéb állatokra és az emberre a vírus nem veszélyes, humán megbetegedést nem okoz.

Tovább >