null FELIR tájékoztató a vadászatra jogosultak és a hivatásos vadászok számára

FELIR tájékoztató a vadászatra jogosultak és a hivatásos vadászok számára

2021. április 26, hétfő

A vadászati hatóságnak régóta fennálló alapfeladata, hogy nyilvántartást vezessen a vadászatra jogosultakról és a hivatásos vadászokról. A hatóság ennek a kötelezettségének megyei szinten tett eleget. 2017-ben született egy olyan jogszabályi döntés, hogy a közhitelesség érdekében az agrárigazgatás, élelmiszerlánc, vadgazdálkodás, halgazdálkodás és erdőgazdálkodás tekintetében minden ilyen helyileg vezetett nyilvántartás legyen összerendelve a központi kormányzati elektronikus adatközpontokkal (Személyi adat- és Lakcímnyilvántartás, Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer stb.). Kiemelt cél volt, hogy az összerendelés nem járhat többlet adminisztrációs kötelezettséggel az érintettek számára.

A fentiek megvalósítása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/A. § (3a) bekezdése 2017-ben előírta, hogy a vadászatra jogosultak és a hivatásos vadászok nyilvántartási adatai a FELIR rendszerbe is kerüljenek be. Ez azt jelenti, hogy akik ezeket a tevékenységeket végzik, azok nem csak a megyei kormányhivatalok által kiadott nyilvántartásba vételi (papír alapú) okirattal rendelkeznek, hanem a FELIR adatbázisban is szerepelnek.

A hároméves kormányzati fejlesztés eredményeként a FELIR adatbázis, teljes nevén élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer, az agrárigazgatás, élelmiszerlánc, vadgazdálkodás, halgazdálkodás és erdőgazdálkodás összes szereplőjét tartalmazza: őstermelőket, kistermelőket, állattartókat, növénytermesztőket, élelmiszer előállítókat, élelmiszer forgalmazókat, vendéglátókat és közétkeztetőket, borászokat, vadászatra jogosultakat, hivatásos vadászokat, halászokat, horgászokat, erdészeket, fakereskedőket, állatorvosokat, növényorvosokat, takarmányforgalmazókat, állatgyógyszer forgalmazókat, növényvédőszer forgalmazókat, vetőmag előállítókat stb. A szereplők az adatbázisban a központi közhiteles adataikkal jelennek meg, amit a FELIR azonosító igazol.

A fejlesztések befejezésével 2021. április 1-től lépett hatályba az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet. A 2017-es szabályozáshoz képest az új jogszabály egyik lényeges újdonsága, hogy a kormányhivatal által kiadott engedélyre rákerül a FELIR azonosító is, amely biztosítja a központi adatbázisban való kereshetőséget is a Nébih honlapján.

Hogyan lehet FELIR azonosítóhoz jutni?
Az egyablakos ügyintézés elvének köszönhetően a vadászatra jogosultaknak és a hivatásos vadászoknak közvetlenül nem szükséges kérelmezniük a FELIR nyilvántartásba vételt, a FELIR azonosító kiadását. Az ő esetükben a korábbi gyakorlatnak megfelelően változatlanul elegendő a vadászati törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségnek eleget tenni, amely egyúttal FELIR azonosító iránti kérelemnek is minősül. Amikor a hatóság rögzíti az adatbázisban a szükséges adatokat, a rendszer automatikusan FELIR azonosítót állít ki.

Hogyan juthat FELIR azonosítóhoz az, akit a vadászati hatóság már korábban nyilvántartásba vett?
Akiket a kormányhivatal a vadászati törvény szerint már nyilvántartásba vett, de az elektronikus nyilvántartásba még nem kerültek be, ezért FELIR azonosítóval még nem rendelkeznek, azoknak az adatait a Nébih betölti a FELIR adatbázisba a kormányhivataloktól bekért adatok alapján. Az adatbetöltés eredményeképpen a rendszer automatikusan FELIR azonosítót állít ki. Az érintett közreműködése tehát ezekben az esetekben nem szükséges, a hatóságok gondoskodnak az utólagos FELIR azonosító megállapításról.

Itt jegyezzük meg, hogy egy ügyfél akkor is csak egy FELIR azonosítóval rendelkezik, ha többféle élelmiszerlánc- vagy agrártevékenységet végez. Ha például egy hivatásos vadász valamilyen más FELIR azonosító köteles tevékenységével már bekerült a FELIR-be, akkor számára a hatóság már az alapján a regisztráció alapján adott FELIR azonosítót. Ebben az esetben a Nébih-nek csak a hivatásos vadászi tevékenységet kell felvennie a FELIR-be (a korábbi másik tevékenység mellé), újabb FELIR azonosító generálás nem történik.

Hogyan ellenőrizheti valaki, hogy van-e FELIR azonosítója?
A Nébih honlapján van egy nyilvános FELIR kereső, ahol a szükséges adatok megadása után megjelenik, hogy az illetőnek mi a FELIR azonosítója és milyen regisztrált tevékenységei vannak a FELIR-ben. A kereső elérhetősége: https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso.

Ügyfélkapus hozzáférés birtokában az ügyfelek számos e-ügyintézési lehetőséget elérnek a Nébih Ügyfélprofil rendszerében. Az Ügyfélprofil elérhetősége: https://upr.nebih.gov.hu. Az Ügyfélprofilba mindenki a saját ügyfélkapus hozzáférésével tud belépni, és minden ügyfél a saját tevékenységei, FELIR azonosítója vonatkozásában tud intézkedni, illetve adatokat megtekinteni.

Az Ügyfélprofil „Tevékenységek” menüpontjában az ügyfél megtekintheti a FELIR azonosítóját, továbbá a FELIR adatbázisban nyilvántartott tevékenységeit, beleértve a folyamatban lévő regisztrációkat is. Itt van lehetőség arra is, hogy az ügyfél hivatalos igazolást kérjen a FELIR azonosítójáról, amennyiben már rendelkezik az azonosítóval. Ha az igazolást az ügyfél elektronikus formában kéri, a rendszer automatikusan létrehozza azt, és digitális aláírással hitelesítve azonnal továbbítja az ügyfélkapus tárhelyre. Ha az ügyfélnek még nincs FELIR azonosítója, azt is tud igényelni az Ügyfélprofilban, de a vadászatra jogosultak és a hivatásos vadászok esetében ez csak egy lehetőség, nem kötelezőség, hiszen számukra a hatóság kérelem nélkül biztosítja a FELIR azonosítót. 

Mire jó a FELIR azonosító?
A FELIR azonosító arra szolgál, hogy központilag, közhiteles adatokkal, elektronikusan igazolja az egyes szereplők államilag engedélyezett, nyilvántartásba vett tevékenységeit. Körülbelül úgy működik, mint az adóazonosító jel, adószám az adójog szempontjából, ugyanazt a funkciót látja el, csak az agrárigazgatás, élelmiszerlánc, vadgazdálkodás, halgazdálkodás és erdőgazdálkodás területén.

Azok a szereplők, akik számára szükséges lehet a FELIR azonosító megléte, a következők:
1.    A felügyelő hatóság, esetünkben a vadászati hatóság, amely a vadászatra jogosultakat, hivatásos vadászokat felügyeli, ellenőrzi.
2.    Egyéb szakterületi hatóságok, amelyek valamely rájuk vonatkozó előírás alapján egy tevékenységről meg kell állapítsák, hogy jogszerűen végzi-e valaki. Ilyenek például:
a.    az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, amely a fertőző állatbetegségek, pl. az afrikai sertéspestis elleni küzdelem folyamatában a vadászatra jogosultakat is be kell, hogy tudja azonosítani;
b.    ugyanez a hatóság az elejtett vad élelmiszerláncba való bekerülésével kapcsolatos élelmiszer-higiéniai előírások miatt az elejtő vadászt és a vadászatra jogosultat is be kell, hogy tudja azonosítani;
c.    az állami adó- és vámhatóság, amely számára az EKÁER rendszerben előzetesen jelenteni kell minden közúti fuvarozással járó termékszállítást. Ebben a jelentésben a Nébih hatáskörébe tartozó termékek esetén a FELIR azonosítót is meg kell adni.
Az államnak egyre több ügyintézési kötelezettség esetében kell biztosítani, hogy elektronikusan, minimális ügyféloldali adminisztrációval lehessen végig vinni az ügyintézési folyamatot. Az agrárium és élelmiszerlánc számos területén kérelmeket, bejelentéseket már csak FELIR azonosító birtokában lehet indítani.
3.    A többi élelmiszerlánc szereplő, agrárágazati szereplő, aki az élelmiszerlánc törvény hatálya alá tartozó terméket vásárol, illetve vesz át értékesítésre, szállításra és tárolásra. A törvény értelmében csak FELIR azonosítóval rendelkezőktől szabad vásárolni, átvenni ezeket a termékeket.
4.    A lakosság, más megfogalmazásban a fogyasztók, akiknek a törvény értelmében joga van tudni, hogy kik a legális élelmiszerlánc és agrárágazati szereplők. Erre szolgál a nyilvános FELIR kereső, ld. fent.

Milyen további feladatai vannak a vadászatra jogosultnak és a hivatásos vadásznak a FELIR azonosító kapcsán?
Ha valamely hatóság a jogszerű tevékenységvégzés igazolásaképpen elkéri a vadászatra jogosult vagy a hivatásos vadász FELIR azonosítóját, azt az illetőnek meg kell adnia. A FELIR azonosító megadása történhet bármilyen úton, akár szóban is. A Nébih által kiadott FELIR igazolással nem kötelező rendelkezni. A hatóságok a saját rendszereikben vagy a Nébih nyilvános FELIR keresőjében meg tudják keresni a vadászatra jogosult vagy a hivatásos vadász által megadott FELIR azonosítót.

További teendők a FELIR azonosító kapcsán a vadászatra jogosultak és a hivatásos vadászok számára nincsenek. A FELIR azonosító a vadászatra jogosulti és hivatásos vadászi joggal párhuzamosan keletkezik, él, és szűnik meg. A Nébih gondoskodik arról, hogy rendszeresen frissítse a vadászatra jogosultak és a hivatások vadászok adatait a FELIR-ben, és ellenőrzi, hogy a korábban nyilvántartásba vett szereplőknek kell-e még rendelkezniük FELIR azonosítóval. Amikor az ügyfél befejezi a tevékenységét, a vadászati hatóság törli az ügyfelet a saját nyilvántartásából, és egyúttal a FELIR azonosító felfüggesztéséről is gondoskodik. A FELIR azonosítót azonban – a fent elmondottak értelmében – csak akkor kell felfüggeszteni, ha az érintett ügyfél más FELIR azonosító köteles tevékenységet nem végez.

Hol lehet további információhoz jutni?
További információért a Nébih ügyfélszolgálatához érdemes fordulni, amelynek telefonszáma 06-1/336-9009, e-mail címe ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu. Levélben is megkereshetők a 1525 Budapest Pf.: 30. címen.
 


Friss hírek

2024. július 11, csütörtök

Jól szerepeltek a Futball EB szurkolói zónás vendéglátói a nyári szezonális ellenőrzésen

A Futball EB első két hetében 133 vendéglátó egységet és több mint 500 alkoholos italt ellenőriztek a szurkolói rendezvényeken az élelmiszerlánc-felügyeleti szakemberek. Az ellenőrzések döntő többsége pozitív eredménnyel zárult. A hatóságok mindössze 6 esetben indítottak eljárást és 255 000 Ft bírságot szabtak ki, a vizsgált alkoholos italok közül pedig csupán 10 liter lejárt minőségmegőrzési idejű, hibás borászati terméket vontak ki a forgalomból.

Tovább >

2024. július 10, szerda

Csütörtöktől már az egész országra kiterjed a tűzgyújtási tilalom

Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalmat hirdetnek. Ennek értelmében csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban.

Tovább >