null Az őstermelői értékesítés aktuális szabályai

Az őstermelői értékesítés aktuális szabályai

2021. április 9, péntek

2021. január elsejétől hatályba lépett az új családi gazdaságokról szóló törvény, ami az őstermelői értékesítés szabályait is érintette. Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Mit és hogyan árusíthat az őstermelő?
A mezőgazdasági őstermelő kizárólag azt a terméket értékesítheti , amit saját gazdaságában állított elő és szerepel az őstermelői nyilvántartásban. Az őstermelő nevében kizárólag közeli hozzátartozója vagy alkalmazottja árulhat, az árusítás helyén pedig kötelező jól látható módon kihelyezni a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, valamint az őstermelő FELIR és a Nébih tevékenységazonosítóját.

A hatósági ellenőrzés menete
A mezőgazdasági őstermelőket és az őstermelők családi gazdaságát januártól helyszínen és adminisztratív úton is a Nébih ellenőrzi. Ennek során – a fogyasztók és a gazdálkodók jogainak, valamint a magyar őstermelői termékek védelme érdekében – a tevékenység jogszerűségét, az értékesíteni kívánt vagy értékesített őstermelői termék származását, valamint az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát is vizsgálják a szakemberek.

Az ellenőrzések alkalmával kollégáink egyaránt jogosultak szemlét tartani ott, ahol az őstermelő tevékenységét folytatja és ahol termékeit értékesíti. Az érintett termőterületre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphetnek, a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíthetnek, próbavásárlást végezhetnek, valamint a földhasználat jogszerűségét is ellenőrizhetik. Az árusító hely (piac, vásár, helyi termelői piac) használatának szabályszerűségét a piac üzemeltetőjének bevonásával is vizsgálják.

Jogsértés esetén…
Amennyiben az őstermelő a tevékenységét nem jogszerűen és az előírásoknak megfelelően folytatja, legfeljebb 500 000 forint bírsággal sújthatja a Nébih. Ezen kívül elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, a saját költségre történő megsemmisítését, valamint öt évre eltilthatja tevékenységétől az őstermelőt.

A kiszabható bírság mértéke:
-    legfeljebb 500 000 Ft, ha

  • az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatok és az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok eltérnek,
  • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20%-kal több mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége lenne termelni,
  • az őstermelői nyilvántartásba be nem jelentett termék értékesítést,
  • a nyilvántartásban szereplő terméket felvásárolja és sajátként értékesíti.

-    legfeljebb 100 000 forint, ha az őstermelő árusításkor elmulasztja feltüntetni a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, a FELIR, vagy a Nébih tevékenységazonosítót.

Az Őstermelő kereső a Nébih honlapjának főoldalán (portal.nebih.gov.hu) vagy az alábbi linken érhető el: https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso 

Az érintettek és érdeklődők az őstermelői értékesítés szabályaival, illetve a keresővel kapcsolatos kérdéseket az mgei@nebih.gov.hu e-mail címre küldhetik el. Az őstermelői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések bejelenthetők a Nébih ZöldSzámán (06-80/263-244), vagy e-mailben az mgei@nebih.gov.hu és a zoldszam@nebih.gov.hu címeken.

Kapcsolódó jogszabály
A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény

Friss hírek

2023. március 30, csütörtök

Oltalom alatt álló földrajzi árujelzők használatával kapcsolatos tudnivalók

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmát az 510/2006/EK tanácsi rendelet valamint az PRk végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1898/2006/EK bizottsági rendelet alapján lehet biztosítani az Európai Unió valamennyi tagállamában.

Tovább >

2020. augusztus 5, szerda

Amit a klorátról tudni érdemes

Az elmúlt időszakban több pontatlan és félrevezető információ jelent meg a klorátok kapcsán. Mit érdemes tudni a klorát tartalmú növényvédő szerekről? Hogyan kerülhet az élelmiszerekbe klorát? Többek között ezekre a kérdésekre gyűjtötték össze a választ a Nébih szakemberei.

Tovább >