Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Kapcsolatfelvétel
Helyi kapcsolatok
Intranet
Szakterületek > Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság > Szakterületek > Vetőmagfelügyeleti szakterület
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Vetőmag szaporítások ellenőrzése, vizsgálata, minősítése

-

Deininger Imre vezetésével 1878-ban Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló és Növényélettani Kísérleti állomás létesült. Az intézmény jelenlegi helyén 1901-től működik. Magyarország az egyik alapítója és 1924-től tagja az ISTA-nak (Vetőmagvizsgálók Nemzetközi Szövetsége).

A Vetőmagfelügyelet feladata és tevékenysége

A vetőmagvak előállításáról és forgalmazásáról szóló 2003. évi LII. sz. törvény és a végrehajtására kiadott 48/2004. (IV. 21.), 50/2004. (IV. 22.), 62/2004. (IV. 27.) FVM rendeletek alapján a Vetőmagfelügyelet hatósági jogkörben ellátja a vetőmag ellenőrzésével és minősítésével kapcsolatos tevékenységeket:

  • Az államilag elismert vagy egyedi szaporításra engedélyezett növényfajták vetőmag-szaporításának szántóföldi ellenőrzése és minősítése, alkalmasnak minősített növényállományokból származó vetőmagvak vizsgálata, minősítése, fémzárolása.

  • A hazai előállítású és felhasználású, valamint az OECD (Szántóföldi Növények Vetőmagvainak Fajtaigazolási Rendszere) fajtaigazolási rendszerben a nemzetközi érvényű minősítéssel kivitelre kerülő, továbbá a külföldről behozott vetőmagvak vizsgálata, minősítése, fémzárolása.

  • A jogszabályoknak meghatározott minőségnek nem megfelelő vetőmagvak forgalmazására irányuló kérelmek elbírálása, az engedményekre vonatkozó engedély kiadása.

  • Vetőmag faj- fajtaazonossági és fajtatisztasági vizsgálata egyes növényfajták szülőpartnereinek utóellenőrzése, kisparcellás fajtamegállapító termesztés útján a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően.

  • A vetőmag-forgalmazás ellenőrzése, a minőségileg nem megfelelő tételek zárolása, szükség esetén megsemmisítésük elrendelése, illetve visszaélés esetén a minőségvédelmi bírság kiszabása.

  • Vetőmagvak vizsgálata, a vizsgálatok és minősítések eredményéről belföldi, illetve nemzetközi érvényű (ISTA bizonyítvány) okirat kiállítása.

  • Közhitelű nyilvántartások vezetése, fajtafenntartók részére adatszolgáltatás.

  • Vetőmagtételek GMO tartalmának vizsgálata.

  • Az 1998. évi XXVII. törvény, valamint a módosítására kiadott, 2002. évi LXVII. törvény felhatalmazása alapján a géntechnológiai kibocsátási engedélyek ellenőrzése.