Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Kapcsolatfelvétel
Helyi kapcsolatok
Intranet
Szakterületek > Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság > Szakterületek > Kertészeti és Erdészeti Szaporítóanyagfelügyeleti Szakterület
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Kertészeti és Erdészeti szaporítóanyagok felügyelete

A kertészeti szaporítóanyagok termesztésének törvényi szabályozására először a községi faiskolák létesítéséről szóló 1868. évi XXXVIII. t.c.-ben került sor. Az első átfogó törvényt 1876-ban hirdették ki, amely elsősorban a filoxérajárvány hatására készült. A kertészeti és erdészeti szaporítóanyag felügyelethez tartozó osztályok feladatait és tevékenységét az alábbiakból ismerhetik meg.

- 

A  szakterület osztályai a szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta és erdészeti szaporítóanyag előállítás ellenőrzését, a szaporítóanyagok, illetve a termelési folyamat nyomon követhetősége minősítését a 2003. évi LII. törvény,  a több szakterületre kiterjedő 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a növényfajták állami elismerése), a 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet (a növényi genetikai anyagok megőrzése és felhasználása), illetve az ágazati sajátosságokat kibontó:

 • a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet,

 •  a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet,

 • a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet,
 • a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló, többször módosított 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, és

 • az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet alapján végzi.

A szőlő szakterületen a termőfelület-gazdálkodással kapcsolatos tennivalókat a 100/2004. (VI. 3.) FVM rendelet írja elő, a EU előírások szerinti ültetvény korszerűsítési támogatásokkal kapcsolatos delegált ellenőrzés végzését az évente megjelenő FVM rendeletek szabályozzák.

Az egyes szakterületeket ellátó osztályok a hivatkozott jogszabályok alapján:

 

 • Engedélyezik illetve nyilvántartásba veszik (regisztrálják) a törzsültetvények, szőlő-, gyümölcs-, dísznövény- és erdészeti faiskolák (csemetekertek), lágyszárú dísznövény- és zöldségpalánta előállító- és forgalmazó üzemek létesítését és megszüntetését, a szaporítóanyag begyűjtés, előállítás, feldolgozás és készletezés helyszíneit, a nagykereskedelmi tevékenységet és a lerakatokat.

 • Ellenőrzik és felügyelik a nyilvántartásba vett üzemek szakmai tevékenységét, elvégzik a szaporítóanyagok illetve a termelési folyamat nyomon követhetőségének minősítését.

 • Kiállítják  az erdészeti szaporító alapanyagok alap származási igazolványait.

 • Közhitelű nyilvántartást vezetnek a szaporítóanyag előállítókról és forgalmazókról, a szaporítóanyag előállítás és forgalomba hozatal célját szolgáló létesítményekről és növényállományokról, nyilvántartásba vett, illetve minősített szaporítóanyag tételekről, valamint a termelési folyamatok nyomon követhetőségéről, vezetik az Erdészeti Nemzeti Szaporítóanyag-forrás jegyzéket.

 • Vizsgálják és elismerésre előterjesztik az erdészeti fajtákat, vizsgálják és elismerik a szaporítóanyag forrásokat.

 • Ellenőrzik, felügyelik és engedélyezik az exportot és az importot, valamint az erdészeti szaporítóanyagok EU tagállamok közötti átszállítását.

 • Kapcsolatot tartanak a Tagállamok illetékes hatóságaival, teljesítik az átszállítással kapcsolatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettséget.

 • Megbízás, feladat meghatározás vagy delegálás alapján ellenőrzik az állami támogatással létesült árutermő szőlő-, gyümölcs és más tartós üzemű ültetvényeket, EU támogatással korszerűsített szőlőültetvényeket.

 • Ellátják a szőlő termőterület gazdálkodással kapcsolatos szakmai ellenőrzést.

 • Hatósági jogkörben ellenőrzéseket végeznek, és a szaporítóanyagokkal való visszaélés esetén intézkednek a szaporítóanyag zárolásáról, megsemmisítéséről, kiszabják a minőségvédelmi bírságot.

 • Fejlesztik és korszerűsítik a vizsgálati és ellenőrzési módszertant, illetve közreműködnek az erre irányuló vizsgálatokban, kísérletekben, értékelésekben.