Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Kapcsolatfelvétel
Helyi kapcsolatok
Intranet
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Bevezető

-
A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság alapfeladatai
a) új növényfajták állami elismeréséhez szükséges hatósági vizsgálatok és a fajtaoltalomhoz szükséges DUS vizsgálat elvégzése,
b) szántóföldi- és kertészeti- vetőmagvak, szőlő-, gyümölcs-, és dísznövény-, zöldség- és erdészeti szaporítóanyagok előállításának, forgalmazásának ellenőrzése, minősítése, fémzárolása fajtaazonosság vizsgálata, törzsültetvények és faiskolák, szaporítóanyag előállító és forgalmazó üzemek engedélyezése, nyilvántartása,
c) az új növényfajták és a vetőmagvak minősítéséhez szükséges növénykórtani vizsgálatok végzése,
d) Az országos szántóföldi- és zöldségnövény aktív génbanki feladatok ellátása, továbbá a hazai gyűjtemények tevékenységének szakmai koordinálása.

A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság ellátja a nemzetközi szerződésekkel és az akkreditációval ráruházott feladatokat, az igazgatósághoz tartozó illetékes osztályok bevonásával gyakorolja a következő nemzetközi szervezetekben a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket
a) EU Mezőgazdasági- Kertészeti és Erdészeti Vetőmag és Szaporítóanyag Állandó Bizottsága,
b) UPOV Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szervezet,
c) CPVO Európai Fajtavédelmi Hivatal,
d) OECD Növényfajta igazolási, Vetőmag és Erdészeti Rendszer,
e) ISTA Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség,
f) IPGRI (Növényi Genetikai Erőforrások Genetikai Intézménye ) által koordinált Genetikai Erőforrások Hálózatok Európai Együttműködési Program (ECP/GR).

A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság feladatai a növényi génmegőrzés körében
a) eljárás a szaporítási engedélyek és az engedményezés ügyében,
b) adatszolgáltatás,
c) szakmai kiadványok készítése,
d) megkeresésre illetékes osztályok bevonásával szakértőként jár el,
e) a jogszabályban meghatározott keretek között ellátja és irányítja a növényi génmegőrzési feladatokat,
f) működteti a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottságot (GEVB) Titkárságot,
g) a hazai szántóföldi zöldség-, és fűszer-, és gyomnövény fajok aktív génbanki feladatainak ellátása, ezen gyűjtemények fejlesztése, ezek agrobotanikai értékelő vizsgálata, dokumentálása és közreadása, valamint közép- és hosszú távú megőrzése hűtött magtárolókban, vagy esetenként merisztéma kultúrákban. Ehhez kapcsolódik a helyi körülményekhez alkalmazkodott hazai tájfajták, ökotípusok és populációk eredeti termőhelyen történő fenntartásának szervezése és irányítása,
h) a hazai specializált génbank gyűjteményekben folyó tevékenységek szakmai koordinációja, és e tevékenységet megalapozó Nemzeti Génbank Adatbázis és Nemzeti Bázis Gyűjtemény kialakítása és működtetése, a multilaterális és bilaterális nemzetközi együttműködési programokban való magyar részvétel szervezése és koordinálása.

A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság állami alapfeladatainak részletezése a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos feladatok körében
a) a növényfajták DUS vizsgálatának (megkülönböztethetőség, egyneműség, állandóság) végzése, állami elismerés, illetve Fajtaoltalom céljából, eredmények értékelése és a döntés meghozatala, DUS vizsgálatok végzésének megosztása, kétoldalú együttműködés keretében, DUS vizsgálatok végzése, illetve a kísérleti eredmények értékesítése külföldi társhatóságok részére,
b) az állami elismerésre bejelentett fajták gazdasági értékvizsgálata, ahol a jogszabály előírja, az eredmények értékelése,
c) a növényfajták előterjesztése állami elismerésre, (regisztrációra) az elismerés visszavonására és/vagy a vizsgálatok megszüntetésére, és a döntés meghozatala,
d) az államilag elismert fajták fajtafenntartásának ellenőrzése,
e) az állami elismerésre bejelentett és államilag elismert növényfajtákról közhitelű nyilvántartás vezetése, az államilag elismert fajták Nemzeti Fajtajegyzékeinek évenkénti kiadása,
f) a leíró fajtajegyzékek kiadása,
g) az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatainak ellátása,
h) jelentések készítése és küldése az Európai Unió különböző szerveinek és a tagállamoknak,
i) fajtakísérleti módszertan fejlesztési és elismertetése,
j) kiegészítő termelés, kísérleti elővetemények biztosítása,
k) kísérleti eredmények értékesítése és cseréje szerződés keretében belföldi partnereknek, illetve külföldi társhatóságoknak,
l) Technikai Vizsgáló Hivatalként részt vesz a Közösségi Növényfajta Hivatal CPVO által szervezett vizsgálatokban.

A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság állami alapfeladatainak részletezése a növényi szaporítóanyagok ellenőrzésével és minősítésével kapcsolatos feladatok körében:
a) a hazai előállítású és felhasználású, valamint a nemzetközi érvényű bizonyítvánnyal kivitelre kerülő, továbbá a külföldről behozott vetőmagvak mintavétele, minőségének vizsgálata, minősítése, fémzárolása,
b) a vetőmagvak feldolgozásának, valamint a fémzárolt vetőmagvak kiszerelésének ellenőrzése,
c) a vetőmag tételek faj-, fajtaazonossági és fajtatisztasági vizsgálata kisparcellás fajtamegállapító termesztés útján a hazai és a nemzetközi előírásoknak megfelelően,
d) a vonatkozó rendeletben meghatározott követelményeknek meg nem felelő vetőmag forgalmazására vonatkozó kérelmek elbírálása, az engedményekre vonatkozó engedély kiadása,
e) a vetőmag forgalomba hozatalának ellenőrzése, a minőségileg meg nem felelő tételek zárolása, szükség esetén megsemmisítésük elrendelése, illetve visszaélés esetén minőségvédelmi bírság kiszabása,
f) a beküldött vetőmagok vizsgálata, a vizsgálatok és minősítések eredményéről belföldi, illetve nemzetközi érvényű okirat kiállítása,
g) közhitelű nyilvántartások vezetése,
h) a laboratóriumi vetőmag vizsgálat ellátására hazai és nemzetközi akkreditációval rendelkező laboratóriumot működtet, és ellátja az akkreditációval kapcsolatos feladatokat, és a szabványbázis feladatokat,
i) a vetőmagvizsgálati módszerek fejlesztése, adaptálása, oktatás szervezése,
j) ellátja a meghatalmazott jogkörben végzett mintavétellel és vetőmagvizsgálattal kapcsolatos a jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság feladatai a szőlő, gyümölcs, dísznövény, valamint erdészeti szaporítóanyagok vizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatosan:
a) a szőlő, gyümölcs, zöldségpalánta, valamint az erdészeti szaporítóanyag előállítását, termelését szolgáló növényállományok /törzsültetvények/ létesítésének engedélyezése, törzskönyvezése, nyilvántartása, fenntartásának ellenőrzése szemlézéssel és kitermesztéssel, továbbszaporításra való alkalmasságuk minősítése, megszüntetésének véleményezése,
b) faiskola (csemetekert) és más szaporítóanyag előállító üzem létesítésének, valamint a szaporítóanyag forgalmazók tevékenységének engedélyezése, illetve nyilvántartásba vétele, valamint ellenőrzése,
c) a hazai előállítású és felhasználású valamint a nemzetközi érvényű
bizonyítvánnyal kivitelre kerülő, továbbá a harmadik országból behozott szaporító anyag vizsgálata, minősítése, certifikálása,
d) a szaporítóanyag forgalmazás ellenőrzése, a minőségileg meg nem felelő tételek zárolása, szükség esetén megsemmisítésének elrendelése, illetve visszaélés esetén kizárási eljárás kezdeményezése, minőségvédelmi bírság kiszabása,
e) közhitelű nyilvántartások vezetése,
f) szaporítóanyag importengedélyezés és belföldiesítés. Erdészeti szaporítóanyagok harmadik országból való behozatalának engedélyezése az EK Vetőmag és Szaporítóanyag Állandó Bizottságának jogszabályi felhatalmazása alapján, illetve a szaporítóanyag importjára vonatkozó derogációs kérelem továbbítása az EK Állandó Bizottságának,
g) ültetvény telepítési és kapcsolódó építési beruházások utóellenőrzése,
h) szaporítóanyag vizsgálati módszerek fejlesztése, adaptálása.

Szervezeti tagozódás:

A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságot a Növénytermesztési igazgató irányítja

A fajtakísérleti szakterületen az alábbi osztályok működnek:

- Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztály
- Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztály
- Növényfajtakísérleti Állomás/Régió Szalánta Eszterágpuszta
- Növényfajtakísérleti Állomás/Régió Szarvas
- Növényfajtakísérleti Állomás/Régió Tordas
- Növényfajtakísérleti Állomás/Régió Debrecen
- Növényfajtakísérleti Állomás/Régió Szombathely

A vetőmag-felügyeleti szakterületen az alábbi osztályok működnek:

- Minőségfelügyeleti Osztály
- Vetőmag-vizsgálati és Hatósági Osztály
- Fajtakitermesztő Állomás/Monorierdő

A kertészeti és erdészeti szaporítóanyag felügyeleti szakterületen az alábbi osztályok működnek:

- Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály
- Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály
- Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály