Földművelésügyi Igazgatóság
Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Intranet
Szakterületek > Földművelésügyi Igazgatóság > Szakterületek > Vadászati és Halászati Osztály > Vadászat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Vadgazdálkodás, vadászat

Vadgazdálkodással, vadászattal összefüggő osztályi feladat és hatáskörök:

A vadgazdálkodással, vadászattal összefüggésben az osztály feladat és hatáskörét a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény (Vtv), valamint a Vtv. végrehajtására kiadott 11/2000. (III. 27.) FVM rendelettel módosított 30/1997. (IV.30.) FM rendelet (Vhr), és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet határozza meg.

1.  A vadgazdálkodással, vadászattal összefüggő hatósági jogkörök:

a) Elsőfokú hatósági jogkörök:

 • vadaskert, vadaspark létesítésének engedélyezése, létesítési engedélyek visszavonása
 • vadászterület különleges rendeltetésének megállapítása
 • trófea nemzeti értékké nyilvánítása

b) Másodfokú hatósági jogkörök:

 • vadászterület határának megállapítása, vadászterület határának megváltoztatása
 • vadászterületek nyilvántartása
 • vadászatra jogosultak nyilvántartása
 • földtulajdonosi képviselők nyilvántartása
 • vadászati jog haszonbérletére kötött szerződések jóváhagyása
 • idényen kívüli vadászat engedélyezése
 • vadászati tilalom elrendelése
 • vadászati kíméleti terület megállapítása
 • mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatásának engedélyezése
 • vadgazdálkodási tervezés
 • hivatásos vadász nyilvántartása
 • trófeás vad elejtés szakszerűségének vizsgálata
 • vadvédelmi bírság kiszabása
 • vadgazdálkodási bírság kiszabása
 • állami vadászjegy illetve vadászati engedély visszavonása

2.  A vadgazdálkodással, vadászattal összefüggő irányítási, szabályozási feladatkörök:

 • megyei vadászati hatóságok szakmai felügyeletének ellátása
 • a Vtv.-ben előírt nyomtatványok, érmek, azonosító-jelek beszerzésével kapcsolatos eljárások lebonyolítása, a beszerzett készletek megyék felé történő leosztása
 • kapcsolattartás a hazai vadászati szervekkel (Országos Magyar Vadászkamara, Országos Magyar Vadászati Védegylet)
 • kapcsolattartás a társhatóságokkal (rendőrhatóság, vám- és pénzügyőrség, természetvédelmi hatóság)