Földművelésügyi Igazgatóság
Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Intranet
Szakterületek > Földművelésügyi Igazgatóság > Szakterületek > Vadászati és Halászati Osztály > Mezei őrszolgálat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Mit kell tudni a mezei őrszolgálat létesítéséről?

A 1997. évi CLIX. törvény (a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról ) rendelkezik a mezei őrszolgálatok létrehozásáról, fenntartásáról.

A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi) önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre.

A mezei őrszolgálat létrehozását az illetékes Megyei Földművelésügyi Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot nyilvántartásba veszi. A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az őrzött terület mértékét és a földrészletek helyrajzi számát.

Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból kell fedezni, amelynek mértékét és megfizetésének módját a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat rendeletben szabályozza. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről a 39/2006. (V. 19.) FVM-PM együttes rendelet rendelkezik.