Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Intranet
Szakterületek > Földművelésügyi Igazgatóság > Szakterületek > Vadászati és Halászati Osztály > Halászat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Halászat

Halgazdálkodással összefüggő feladat és hatáskörök:

A halászattal összefüggésben az osztály feladat és hatáskörét a halgazdálkodásról szóló 2013. évi CII. Törvény (Hhvtv.), valamint a Hhvtv. végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

1. Legfontosabb másodfokú hatósági döntések:

 • Döntés az első fokon kiszabott halvédelmi bírság helybenhagyásáról, megváltoztatásáról, vagy megsemmisítéséről.
 • Döntés a halászatra, horgászatra jogosító okmányok visszavonásának első fokú hatóság által meghatározott időtartamának helybennhagyásáról, esetleges növeléséről vagy mérsékléséről.
 • Döntés az első fokon kiszabott halgazdálkodási bírság helybenhagyásáról, megváltoztatásáról, vagy megsemmisítéséről.
 • Másodfokú szakhatósági állásfoglalások kiadása

2. Elsőfokú hatósági jogkörben előforduló legfontosabb döntések és nyilvántartások:

 • Halgazdálkodási vízterületről kifogott nem őshonos halak haltermelési létesítménybe halhústermelési vagy takarmányozási célból történő kihelyezésének engedélyezéséről.
 • Haltermelő létesítménybe a Pannon biogeográfiai régión kívülről származó halnak a telepítéséről.
 • Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott halfajok halgazdálkodási vízterületre történő telepítéséről.
 • A halgazdálkodási vízterület közérdekből történő különleges rendeltetésűvé nyilvánításáról.
 • A nagy értékű természetes vízi halállományok ívási vándorlásának biztosítása érdekében, a vízfolyásokon, folyókon tervezett vagy megvalósult, a hosszanti átjárhatóságot akadályozó műtárgyak és vízilétesítmények engedélyesének hallépcső létesítésének és működtetésének előírása.
 • A kiadott halászati engedélyekről, állami halászjegyekről, állami horgászjegyekről, turista állami horgászjegyekről, valamint a Hhvtv. 43. § (3) bekezdés szerinti határozat hatálya alá tartozó személyekről – a halfogási tevékenységet végző személyek és szervezetek tevékenységének nyomon követhetősége céljából – történő nyilvántartást vezetése.
 • A minősítési-üzembehelyezési vizsgával rendelkező és évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett, halfogásra szolgáló elektromos eszközök nyilvántartása.

3. A halgazdálkodással összefüggő irányítási, szabályozási feladatkörök:

 • Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságok halgazdálkodási hatósági feladatai  szakmai felügyeletének ellátása
 • Szakmai értekezletek összehívása és lebonyolítása
 • A Hhvtv.-ben előírt nyomtatványok beszerzésével kapcsolatos eljárások lebonyolítása, a beszerzett készletek megyék felé történő leosztása
 • Kapcsolattartás a hazai halászati szervekkel (MOHOSZ, HALTERMOSZ, HOSZ)
 • Kapcsolattartás a társhatóságokkal (rendőrhatóság, vám és pénzügyőrség, természetvédelmi hatóság)

A halászati szakigazgatásban jelentős változást hozott a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény.

A törvény célja a megváltozott társadalmi, gazdasági és igazgatási környezetnek megfelelően, az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása, folyamatos megújulása, a halgazdálkodási jognak és a haltermelésnek a piacgazdaság követelményeivel, valamint a vízi élővilág és a vizek természeti környezete védelmével összhangban való gyakorlása, továbbá a természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, fenntartható hasznosítása és a haltermelés fejlesztésével a hazai étkezési halellátás biztosítása érdekében, a halgazdálkodás és a halvédelem feltételeinek meghatározása.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és végrehajtási rendeletének egységes szerkezetű szövegét ide kattintva érheti el!

Mivel a vonatkozó jogszabályok több, a horgászokat és halászokat illetve a halászatot, horgászatot érintő változást tartalmaznak, kérjük a tevékenység megkezdése előtt megfelelően tájékozódjon.

A halászattal, horgászattal kapcsolatos nyomtatványokat az alábbi linkre kattintva érheti el.

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/Hhvtv_dok.html