Földművelésügyi Igazgatóság
Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Intranet
Szakterületek > Földművelésügyi Igazgatóság > Jogszabályok
Jogszabályok
Jogszabály típusa
Jogszabály neve
Jogszabály típusa
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletMiniszteri rendelet
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényTörvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletMiniszteri rendelet
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényTörvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényTörvény
a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendeletMiniszteri rendelet
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendeletMiniszteri rendelet
a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendeletMiniszteri rendelet
az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendeletMiniszteri rendelet
a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendeletMiniszteri rendelet
az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről szóló 141/2009. (X. 29.) FVM rendeletMiniszteri rendelet
az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvényTörvény
az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendeletMiniszteri rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletKormány rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletKormány rendelet
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletKormány rendelet
a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben fehasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényTörvény
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvényTörvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvényTörvény
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvényTörvény
a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvényTörvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényTörvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényTörvény