Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Kapcsolatfelvétel
Intranet
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj megfizetése

A felügyeleti díj megfizetésére  2015. évtől  a szokásos elektronikus átutalás mellett  lehetőség  nyílik a házibankos fizetési mód  választására az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási felületén.

Az átutalást  a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 számú számlájára kezdeményezzék. Felhívjuk figyelmüket, hogy ez kizárólag a felügyeleti díj befizetésére elkülönített számla, amely nem azonos Hivatalunk fő bankszámlaszámával.Utaláskor - a pontosabb azonosítás érdekében – kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel a bevallásra kötelezett magánszemély (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő) nevét, adóazonosító jelét, illetve a Fizetési értesítő jobb felső sarkában látható Bizonylatszámot.

Társas vállalkozás/gazdálkodó szervezet esetén a cég pontos neve mellett, annak adószámát, valamint a Fizetési értesítő jobb felső sarkában látható Bizonylatszámot szükséges rögzíteni.

A pénzügyi bizonylat letöltésére az E-ügyintézés azon menüpontjában van lehetőség, ahol a bevallás készült. (7. vagy 8. menüpont)  A pénzügyi bizonylat a bevallás végén, a Bizonylatok funkcióra kattintva pdf. formátumban jelenik meg.

FONTOS! A pénzügyi bizonylat (fizetési értesítő) kizárólag a bevallási időszak lezárását követően jelenik meg, és tölthető le.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat a könyvelésben – mint jogszabályon alapuló hatósági díj – az anyagjellegű ráfordításokon belül lévő egyéb szolgáltatások között kell kimutatni.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról a Hivatalnak – a hatályos jogszabályok szerint – nem áll módjában számlát kiállítani. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ (1) bekezdése szerint számla kibocsátási kötelezettség terheli az adóalanyt, ha a 2 § a) pontja szerinti gazdasági tevékenységet végez. A felügyeleti díj a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közhatalmi tevékenységével kapcsolatos bevétel, mely nem minősül gazdasági tevékenységnek a törvény 7.§-a szerint, így számla kibocsátási kötelezettség nem áll fenn. A felügyeleti díj elszámolását a bevallásból letölthető FIZETÉSI ÉRTESÍTŐ (bizonylat) alapján kell elvégezni.

A felügyeleti díj befizetése csak átutalással lehetséges, tehát számlaszám megadása a bevallás során mindenképpen szükséges. Amennyiben Önnek nincs bankszámlaszáma, akkor is fontos, hogy az a bankszámlaszám, amelyről a díjat utalni fogják (ez lehet a legközelebbi hozzátartozó, vagy a könyvelő cég bankszámlaszáma), feltüntetésre kerüljön. Fontos, hogy a NÉBIH nem fér hozzá a megadott számlához, a számlaszám kizárólag a beérkező összeg és a bevalló közti azonosítást könnyíti meg. A felügyeleti díjat csekken vagy készpénzes befizetéssel nem lehetséges rendezni.