Földművelésügyi Igazgatóság
Jogosult állatorvosi elszámolás
Jogosult állatorvosi azonosító:Jelszó:
Intranet
Szakterületek > Földművelésügyi Igazgatóság > Aktualitások
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató jelentés a megyei kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak 2012. május havi területi tapasztalatairól
2012.06.13. szerda

Meteorológia-Vízgazdálkodás

 

A május elejét az átlagosnál magasabb átlaghőmérséklet jellemezte. Békés megyében a 30ºC feletti napok száma 8 volt, amely négyszerese a sokéves, májusi átlagnak.

Május 7-én egy hidegfront hatására csökkent a hőmérséklet, majd május 13-ig fokozatosan emelkedett. A május közepén betörő erőteljesebb hidegfront hűvös hajnalokkal, erős széllökésekkel és faggyal is járt, majd ezt követően ismételten emelkedett a napi hőmérséklet. A hónap utolsó napjaira megint beköszöntöttek a hűvösebb napok.

A maximum hőmérséklet 12 - 37,4ºC, a középhőmérséklet 14,5 - 18,2ºC, a minimum hőmérséklet -4,9 és 16ºC között alakult.

A májusban lehullott csapadék mennyisége és intenzitása megyénként és térségenként is jelentős eltérést mutatott. A zivatarok mellett, jégesők is kialakultak. A legtöbb megyében a csapadék mennyisége nem sokkal maradt el a sokéves átlagtól, vagy átlagosnak volt mondható (46,6-98 mm). Mennyisége lényegesen elmaradt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves és Pest megyében (34-42 mm). Itt a felső talajréteg nedvességtartalma nagyon alacsony.

 

A talaj 0-50 cm-es rétegének a nedvességtartalma a lehullott csapadék hatására a becslések szerint 40-90%. A májusi esők hatására leálltak az öntözéssel a gazdálkodók.

A folyók jelenleg kisvizes és duzzasztott állapotban vannak, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében apadtak. A belvízelvezető csatornák nagy része üres.

A vízgazdálkodási társulatoknál küldöttgyűlések kerültek megtartásra május hónapban. A legfontosabb témák közé tartozott a tagi támogatások mértékének megszavazása. A küldöttek Csongrád megyében leszögezték, hogy nélkülözhetetlennek tartják a vízgazdálkodási társulatok belvízvédelemben, öntözésben betöltött szerepét, de szükségesnek tartják azok átszervezését, megreformálását.

A vízitársulatok a közmunka program keretében folyamatosan tisztítják a kezelésükben álló csatornákat.

 

Növénytermesztés

 

Május hónapban az aktuális szántóföldi munkálatok befejeződtek, a tavaszi növények optimális időben talajba kerültek. Elkészítettük a tavaszi munkák jelentését. A tervezetthez viszonyítva a napraforgó és kukorica terület az előrejelzésnek megfelelően növekedett, mivel az ősszel és tavasszal kiszántásra  illetve kitárcsázásra került őszi káposztarepce helyére nagyrészt, ezen növények kerültek elvetésre. Az őszi kalászosok fejtrágyázása a tervezett 1.451.367 ha területből 1.412.249 ha –on teljesült. A tavaszi csapadékhiány miatt a korán kijuttatott műtrágya sajnos nem megfelelőképpen hasznosult. A tervezett növényvédelmi munkák jelentős része időben, jó minőségben elvégzésre került. A gombaölő szeres kezeléseknek a csapadékos időjárás miatt jelentős szerepe van, mivel a rozsdagombák megtelepednek a kalászokon. Egyes, kezeletlen területeken már kivirágzott rozsdával is lehet találkozni.

A májusi csapadék, kedvező volt a növénytermesztés számára mind a tavaszi, mind az őszi vetésű növényeknél.

A kukorica 1.263.701 ha területen elvetésre került. A kora tavaszi vetésnek köszönhetően 6-10 leveles állapotban van, vetési időtől és táblafekvéstől függően. A kukorica vetését optimális időben sikerült elvégezni. Az esős időszak előtt vontatott fejlődésű kukorica gyors fejlődésnek indult.

A napraforgó 617.625 ha területen került elvetésre. Az állomány változó képet mutat, ami a vetéskori csapadékhiányra vezethető vissza. A korán kikelt napraforgók lassan beborítják a talajt, míg a későbbi vetések kultivátorozása jelenleg is folyik. A gyomirtások gyakorlatilag befejeződtek.

Azon területeken, ahol a gyomirtás után csapadék esett, a preemergens kezelések optimális hatást értek el mind a napraforgó, mind a kukorica vetésekben.

Az őszi árpa 177.928 ha vetés területből 1.412 ha kipusztult. A betakarítható terület 176.516 ha. A becsült betakarítható termésátlag 3.635 kg/ha. A felmérések alapján megyénként az átlagok igen nagy szórást mutatnak, 2.119 kg/ha – 5.100 kg/ha közötti értékeket jeleztek a gazdálkodók. Észak Magyarország területéről 3.707 kg/ha, az Alföldön 3.445 kg/ha, míg a Dunántúli megyékből 3.902 kg/ha várhatóan becsült termésátlagot jelentettek. A 2011. év termésátlag 4.055 kg/ha volt. Az elmúlt évhez viszonyítva országosan 10 %-os terméskiesést prognosztizálnak a jelentések.

Az őszi búza meglévő 1.081.553 ha területen a becsült betakarítható termésátlag 3.903 kg/ha.

Észak Magyarország területéről 3.520 kg/ha, az Alföldön 3.674 kg/ha, míg a Dunántúli megyékből 4.340 kg/ha várhatóan becsült termésátlagot jelentettek. A 2011. év országos tényleges termésátlaga 4.210 kg/ha volt.

Az őszi és a tavaszi csapadékhiány miatt a bokrosodás nem volt megfelelő, a kalászok kicsik maradtak.

Az 5 hónapig tartó aszályos időjárás, a kevés csapadék miatt a kijuttatott tápanyagok hatékonyságának alacsony volta ellenére, a termelők a májusi csapadékban bízva jó-közepes termésátlagokra számítanak.

Az őszi káposztarepce 272.403 ha elvetett területéből már 2011. őszén 18.448 ha a hosszantartó szárazság miatt kitárcsázásra került és így 253.955 ha vetés terület maradt. A gazdálkodók a gyengébb területeket is meghagyták, bízva a kedvező téli időjárásban. Azonban a hótakaró nélküli, valamint a téli fagykár hatására tavasszal újabb 90.029 ha kipusztulást, illetve kitárcsázást jelentettek a 2012. április 5-i állapotfelméréskor. Májusban 4 megyében újabb 956 ha terület kitárcsázására került sor, így a jelenlegi adatok alapján a betakarítható terület 162.970 ha. A kedvezőtlen időjárás ellenére országosan 2.151 kg/ha a becsült termésátlag. Ezen termésbecslés alapján valószínűsíthető, hogy a gyengébb területek kitárcsázásra kerültek és más növénykultúrával lettek hasznosítva.

A megyék tájékoztatása alapján jelenleg a termeltetési szerződéses árak az alábbiak:

 

e Ft/t

étkezési búza

49- 55

takarmány búza                   

48- 51

őszi árpa                             

47- 51

egyéb takarmánygabona    

45-  47

őszi káposztarepce           

120-138

napraforgó

105-130

 

Kertészet

 

A szőlőben komoly növény-egészségügyi problémák egyelőre nem mutatkoznak. A növényvédő szakemberek szerint az áttelelő fertőző képletek nem jellemzőek, peronoszpóra, lisztharmat nem mutatkozik. Ettől függetlenül a védekezések programszerűen folynak. A hűvös, csapadékos időszakok után viszont fokozott figyelmet kell fordítani a fürtbotritis elleni védekezésre, mert az érzékeny fajták (pl. Merlot) kezelés nélkül a teljes termésüket képesek elveszíteni.

A vesszők folyamatosan, szépen növekednek, néhány helyen elérik az 1-1,5 m hosszúságot.

Ezeken a területeken a vesszők befűzése, rögzítése időszerű feladattá vált. Ahol a fagy elpusztította az éppen kipattanó rügyeket, vagy apró hajtásokat, a szálvesszők nem az alvórügyekből, sokkal inkább a tőkefejből, vagy a tőkenyakból hajtottak újra.

A megtárcsázott sorközökben a májusi kisebb esők hatására felütötték fejüket az egyszikű gyomok. A gyommentesítés és a vízmegtartás miatt is aktuális a talajmunka.

Az alma termékenyülése befejeződött, a természetes tisztulás folyamatban van. Azokon a területeken, ahol a virágzáskor károsított a fagy, a másodvirágokból több is megtermékenyült, az apró almák csoportokban állnak. Sok a torz, fagyléces alma. Ahol lehetőség van rá, a termelők igyekeznek kézi válogatással ezeket a kisalmákat a fáról eltávolítani. Azokon az ültetvényeken, ahol a fagy teljesen elpusztította a termést, a gazdáknak a fa intenzív hajtás növekedését kell visszafognia. A varasodás erőteljesen fertőz ebben az időszakban. Ahol a programszerű védekezés elmaradt, már megjelentek a varas almák. Ez a termés nem tud kifejlődni, ezért még léalmának is eladhatatlan lesz.

Nagy kárt tesz az almásokban a vértetű szaporodása. A kora tavaszi lemosó permetezés hibáit ebben az időszakban már nagyon nehéz rendbe hozni.

A hónap közepe óta folyamatosan rajzik az almamoly. A hűvösebb, néhány napos csapadékos időjárás elnyújtja a rajzást és a peterakást, így a kissé megkésett védekezések is eredményesek lehetnek.

A zöld és fekete levéltetvek állandó lakói lettek az almáskerteknek. A megkésett védekezések miatt nagyon sok összesodródott hajtásvéggel lehet találkozni.

A szilvánál egyes területeken a polisztigmás levélfoltosodás fertőzése fedezhető fel.

A meggy esetében több területen – ahol nem történt meg a megfelelő védekezés – okozott több-kevesebb kárt a monilia fertőzés.

Az őszibarackosokban a levélfodrosodást okozó Taphrina deformans több mint jelzésértékkel van jelen.

Elkészült a kajszibarack előzetes termésbecslése, 10.875 t az előzetes becsült betakarítható termésmennyiség. A 2011. év eredménye 23.376 t volt, ehhez viszonyítva 2012-ben 54 %-os termés kiesésre lehet számítani. Minden megye kajszi ültetvényét az április eleji fagy érintette, de különböző mértékben.

 

Valamennyi gyümölcsösre jellemző, hogy a lehullott csapadék miatt a sorok és sorközök erőteljesen gyomosodnak. Időszerű a második kaszálás, vagy talajmunka a sorközökben. Folyamatosan végzik a sorgyomirtást is.

 

A petrezselyem és a sárgarépa állományon meglátszik az előző hónapok száraz időjárása. Különösen jellemző ez a homokos termőterületeken, ahol öntözésre nem volt lehetőség, ott vontatott volt a kelés. Megtörtént a fejes káposzta és kelkáposzta kiültetése. A csemegekukorica állománya közepesen fejlett, a májusi hónap csapadékos időjárása kedvezett a vegetációnak.

A piacokon a gyümölcs és zöldségfelhozatal kimondottan jó, bőséges. Az árak az elmúlt évihez viszonyítva jelentősen erősödtek. A primőr zöldség felhozatala gazdag. A mindennap fogyasztott termékek meghatározó része magyar áru, kivételeket képeznek a citrusfélék, valamint az országban nem termesztett termékek, illetve a kuriózumok.

 

Állattenyésztés

 

Takarmányozás

 

Az elmúlt hónaphoz képest mind a szálas, mind a szemes, mind pedig a keverék takarmány árak tekintetében stagnálás, kismértékű csökkenés figyelhető meg, ez alól kivételt jelent az árpa, amiből alig van a piacon ezért annak ára emelkedik. Az utolsó pillanatban, de megfelelő mennyiségű csapadék hullott le, ami jelentősen javította a takarmánytermő területek állapotát. Az első növedék lucernák döntő része már betakarításra került. A kaszálók (lucerna, vöröshere) sajnos a csapadékszegény időjárás miatt már egy kaszálással kevesebb termést adnak és kaszálásonként is csökkent mennyiség várható. Az eddig megtermett lucerna mennyisége az elvárhatónak mintegy 30-50 %-át tette ki.  A csapadékos, szeszélyes májusi időjárás miatt a levágott lucerna egyszer-kétszer megázott, mely jelentősen csökkentette a takarmányozási értékét. Akinek lehetősége volt, az inkább magasabb biológiai értékkel bíró  (drágább) zöld-csomagolt bálát készített.

A májusi esőzésnek köszönhetően a gyepek állapota is jelentősen javult, de az elmúlt évek szélsőséges időjárása nem múlt el nyomtalanul a természetes gyepeken, mivel rendkívül lecsökkent az értékes és igazán nagy tömeget adó szálfüvek aránya.

 

Szarvasmarha-tenyésztés

 

A szarvasmarha ágazatban az ismételten beinduló török export jó hatással volt az árakra, de az utóbbi hetekben ismét akadozás érezhető a keresletben, mivel más országokban olcsóbban tudnak vásárolni, mint Magyarországon. A gazdák sok esetben nem hizlalják az állatokat 350 kilóig, ahol a legnagyobb nyereséget tudnák realizálni, hanem már korábban odaadják azt a felvásárlónak.

 

 

Jellemző marha nettó felvásárlási árak:

Tehén

II. oszt.

400-420 Ft/kg

III. oszt.

300-340 Ft/kg

IV. oszt.

200-250 Ft/kg

Nagysúlyú hízóbika

mt. jellegű

500-700 Ft/kg

tejelő jellegű

450-570 Ft/kg

húshasznú

550-630 Ft/kg

Kissúlyú hízóbika

mt. jellegű

900-1000 Ft/kg

tejelő jellegű

600-730 Ft/kg

Vágóüsző

mt. jellegű

430-620 Ft/kg

tejelő jellegű

380-420 Ft/kg

Vágóborjú (250-300- kg)

900-1200 Ft/kg

Selejt tehén

220-450 Ft/kg

 

A tej felvásárlási ára májusban is stagnálást mutat és 80-94 Ft/l között mozog. A tejpiaci pangás oka a hírek szerint, hogy az olasz tejexport teljesen megállt. A háztól értékesített tej esetében az ár nagyobb szórást mutat 110-200 Ft/l.

 

Sertéstenyésztés

 

A sertés piacon a helyzet az áprilisihoz képest változatlan. A sertéságazatban a hízósertés nagyüzemi felvásárlási ára 350-470 Ft/kg+Áfa, még a kistermelők esetében 330-450 Ft/kg körül van. Egyes megyékben a termelői kedv újra élénkülni látszik, azonban a felajánlott árualap minimális. Állandó szállítást csak a nagyüzemek biztosítanak, háztól való szállítás, felvásárlás minimális. A kistermelők csak saját részre állítanak be hízót. A választott malac iránti kereslet emelkedik a takarmányok magas árának ellenére is. Ára 11-25 ezer forint/egyed.

 

A vágósertés felvásárlási árak a minősítéstől függően az alábbiak szerint alakulnak:

 

Jellemző felvásárlási nettó árak:

ún. „kisüzemi” felvásárlási ár

330-450 Ft/kg

nagyüzemekből felvásárolt, egységes állomány

350-470 Ft/kg

Hasított-minősítés alapján

S

385 Ft/kg

E

375 Ft/kg

U

370 Ft/kg

R

330-360 Ft/kg

O

300-350 Ft/kg

P

290-340 Ft/kg

selejt koca

190-250 Ft/kg

 

 

Juhtenyésztés

 

A juhok nyírása folyamatban van. A gyapjú felvásárlási ára minőségtől függően 300-350 Ft/kg között változik. A kereslet mérsékelt, a legjelentősebb vevő, Kína jelenleg nem vásárol gyapjút. Manipulálatlanul (válogatás nélkül) zsákokban Szlovákiába és Belgiumba lehet kisebb mennyiséget eladni.

 

Baromfitenyésztés

 

A tojáspiacon az árak emelkedése megállt. Jelenleg kismértékű árcsökkenés tapasztalható, de így is jóval a drágulás előtti árakhoz viszonyított magas árakat lehet tapasztalni. Az étkezési tyúktojás ára 42-55 Ft/db-os ár állandósulni látszik, míg a felvásárlási ár 32-50 Ft/db.

 

Méztermelés

 

A vándorló méhészetek befejezték az akácméz gyűjtését. Az eredmények nagyon szórtak, családonként 5-18 kg. A gyűjtést nagyon befolyásolta a hűvös időjárás, illetve az adott helyen az akácvirág mézelő képessége. Az akácosokat ért fagykár, mely megyénként és térségenként eltérő mértékű volt, sokat rontott az akácméz hozamokat illetően. A méhészek szerint voltak foltok ahol viszonylag nagy mennyiségben megmaradt az akácvirág, de a fagy a mézelőképességet negatívan befolyásolta. Jelen pillanatban folyik a méhcsaládok felkészítése a nyári gyűjtési szezonra. A méz felvásárlási ára akácméz esetében 2000 Ft/kg, míg vegyes méz esetében 800-1500 Ft/kg.

 

Vadászat

 

Május hónapban a megyei vadászati hatóságok folytatták a vadászatra jogosultak adminisztratív ellenőrzését.

 

Május hónap első felében folytatódott az őzbakvadászati főszezon. Jellemző ezen időszakban a bérvadászatok nagyszámú lebonyolítása, ezzel kapcsolatban a vadászati engedélyek kiadása folyamatos.

A megyei jelentések alapján megállapítható, hogy a növekvő mezőgazdasági károk miatt egyre több vadászatra jogosult kérelmezte a tavalyi születésű gímszarvas borjú, ünő idényen kívüli vadászatát, illetve a vadkárral érintett területeken a vaddisznó éjszakai vadászatához a fegyverlámpa használatát.

A hónap derekáig tartó szárazság következtében az őzállomány több területen jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben a nedvdús hajtások lerágásával.

A gazdák több megyében jelezték, hogy a napraforgóvetésekben a mezei nyúl jelentős károkat okozott, de a vaddisznó kártétele is fokozottabbnak tűnik az előző évhez képest. 

 

A megyei vadászati hatóságokhoz folyamatosan érkeznek be az erdei szalonka monitoring programban résztvevő vadászatra jogosultaktól az elejtett szalonkák mennyiségét tartalmazó jelentések.

 

Halászat

 

Május hónapban a halászati hatóság számára halászatra jogosultak általános ellenőrzése volt a leggyakoribb feladat. A haltelepítések az üzemterveknek megfelelően történtek, jelentős problémáról egyik megyéből sem érkezett jelentés. A halasítási bejelentések fogadása folyamatos. Számos döntés született a jogosultak mentesítésére a ponty tilalmi idejének betartása alól. Halegészségügyi problémák sehol sem mutatkoztak, a keresletnek megfelelően a vevők kiszolgálása mindenhol megoldott. A jogosulatlan halászati tevékenység az évszakra és az időjárásra tekintettel mindenhol növekszik, ebből kifolyólag a hatóságnak egyre több halvédelmi bírságról szóló határozatot kell kiadnia.

 

Említésre érdemes, hogy a NÉBIH május 16-án szakmai egyeztetést végzett a SZÁK program bevezetéséről a témában érintett szakmai szervezetekkel, majd ezt követően, május 30-31-én bemutatásra került a program nyilvánosságra szánt verziója is.  A halászati felügyelők oktatására május 31-én került sor, így a program bevezetésére záros határidőn belül sor kerülhet.

 

Összeállította: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság